Svetovanje

Ključni izzivi, s katerimi se srečujemo v dinamičnem okolju Interneta prihodnosti in jih obvladujemo skupaj z našimi partnerji:

OpComm_storitve_svetovanje● Tehnološka analiza trenutnega stanja in potreb
● Poslovna analiza trga in zahtev kupcev
● Snovanje in implementacija alternativnih poslovnih modelov
● Oblikovanje sistema, prilagojeno naročnikovim zahtevam
● Implementacija sistema
● Podpora in vzdrževanjeNaše ključne prednosti in kompetence pri svetovanju na področju IoT:

● Osredotočenost na specifičen segment sicer široke panoge IKT, ki ji tako EU kot druga svetovna gospodarstva v svojih strategijah pripisujejo izjemen tržni prebojni potencial.
● Znanstveni potencial, ki ga zagotavlja 165 raziskovalcev in strokovnjakov, od tega 56 raziskovalcev v partnerskih podjetjih in 109 v raziskovalnih inštitucijah.
● Poslovni potencial partnerjev konzorcija, ki poleg lastnih kompetenc, znanja in tehnologij v KC prinašajo tudi svoj krog domačih in tujih partnerjev in globalnih trgov, ki so ključni pri identifikaciji specifičnih zahtev ter na koncu tudi za zagotavljanje kakovostne implementacije, prototipne uporabe in prehoda na trg ter v komercializacijo.

Connect via Linkedin Follow us on Facebook