TM ICT

Prijavitelj in koordinator KC Opcomm je Zavod TM ICT, ki je nastal na izkušnjah že skoraj deset letnega povezovanja in skupnega razvoja slovenske IKT panoge in se v zadnjem obdobju tudi pospešeno in uspešno mednarodno povezuje.


Zavod Tehnološka mreža ICT je nastal na pobudo OpComm_Skupnost_TMICTpodjetij in raziskovalni organizacij že leta 2004, ko je nekaj več kot deset pobudnikov zamisli oblikovalo konzorcij. Leta 2010 se je mreža tudi formalno registrirala kot zavod in s tem vsem svojim članom omogočila še bolj učinkovito delo in sodelovanje.

Vsako leto se konzorciju pridruži več novih organizacij in podjetij, ki z aktivnim sodelovanjem v mreži najdejo koristi zase in za svoje partnerje. Mala in srednje velika podjetja predvsem lažje in sploh pridejo do pomembnih dodatnih raziskovalnih in razvojnih sredstev iz naslova javnih domačih in evropskih razpisov na področju IKT. Večja in velika podjetja najdejo in se povezujejo z novimi manjšimi podjetji ter raziskovalnimi ustanovami in poleg RR sredstev pridobijo predvsem hiter dostop do novih tehnologij in znanja in se mnogo lažje osredotočajo na ključne lastne kompetence in zagotavljanje izdelkov in storitev svojim kupcem. Raziskovalne ustanove pa pridobivajo neposredne informacije s trga in bolje razumejo procese in delovanje podjetniškega okolja ter s tem poleg javnih sofinanciranj, vse več sredstev za svoje raziskave pridobivajo na domačem in tujih trgih.  


Več na: http://www.ict-slovenia.net/
Connect via Linkedin Follow us on Facebook