Živi laboratoriji

Še tako skrbno pripravljen načrt, obširna raziskava in odlična teorija skupaj ne morejo zagotoviti, da bodo naši izdelki in rešitve, ki smo si jih zamislili ter ustvarili, tudi zares v praksi uspešno delovali.livinglabsZato se v Kompetenčnem centru Opcomm raziskav in predvsem razvoja lotevamo pragmatično. Zamisli dnevno preskušamo in preverjamo v različnih stvarnih okoljih. Kolikor se le da zgodaj, dajemo v uporabo
naše delne rešitve in tehnologije, posamezne dele in elemente naše platforme. Vključujemo jih v okolja, ki so najboljši primeri okolij v katerih bodo nekoč te tehnologije, izdelki in rešitve delovali. Če je mogoče smo tudi sami v čim večji meri njihovi uporabniki. Na lastni koži preskusimo delovanje in izkusimo tako dobre, kot manj dobre lastnosti tega, kar oblikujemo in ustvarimo. Na ta način hitro in neposredno lastne izkušnje ter spoznanja prenašamo nazaj v proces načrtovanja in implementacije.  

Poleg preskušanja s prototipi ter odprto kodnih projektov, je koncept živih laboratorijev eden najbolj praktično uporabnih postopkov za hiter in učinkovit razvoj novih tehnologij, izdelkov in storitev. Še zlasti to velja v primeru izumov in večjih inovacij ter na področjih visokih tehnologij.

Praktične izkušnje na področju živih laboratorijev si dnevno delimo s kolegi in kolegicami iz drugih okolij v Evropi. Vsi skupaj smo tudi člani velike mreže evropskih živih laboratorijev ENoLL - European Network of Living Labs.    

Za več informacij ali vključitev v katerega od projektov živega laboratorija nas kontaktirajte.

Connect via Linkedin Follow us on Facebook