Uporabniki

Uporabniki plaforme Occapi so telekomunikacijski operaterji, sistemski integratorji ter ponudniki naprednih internetnih aplikacij in storitev.

opcomm_resitve_uporabnikiZa vse je značilno, da želijo izkoristiti prednosti, ki jih ponujajo v Internet povezane pametne naprave in senzorji in v obliki različnih aplikacij rešitve ponuditi končnim uporabnikom. To so lahko podjetja, organizacije ali pa posamezniki.

Izzivi za ponudnike novih aplikacij so velike količine različnih tipov podatkov in njihova ustrezna uporaba. Podatki so lahko strukturirani ali pa ne in lahko prihajajo od naprav ali ljudi.

Kako določiti kateri podatki so pravi, katere se lahko zavrže, katere pa je vredno hraniti in za koliko časa? Katere podatke je potrebno obdelati takoj, kateri pa lahko počakajo? Po kakšnih pravilih obdelovati podatke in kaj nam lahko ti podatko (na)povejo in kako pomagajo tako pri poslovanju organizacije kot pri vsakdanjih domačih opravilih? Nikakor pri vsem tem ne gre pozabiti na varnost pri dostopu in hranjenju podatkov ter varovanju zasebnosti.

Čedalje več pametnih naprav, ki so povezane v Internet, predstavlja velik izziv in množico priložnosti, da na različnih področjih poslovnega in zasebnega življenja z uporabo tudi naprednih komunikacijskih platform kot je Occapi te priložnosti izkoristimo in uporabimo za reševanje življenj, učinkovitejšo rabo energije in drugih virov, skladnejši razvoj različnih regij, izboljšano zdravstveno oskrbo, trajnostno rast in nenazadnje tudi za zabavo in sprostitev.Telekomunikacijski operaterji

S platformo Occapi si zagotovijo, da poleg že zbranih podatkov iz omrežja zberejo dodatne podatke od naprav in senzorjev. Platforma jim omogoča, da te podatke na enostaven način analizirajo z uporabo tipičnih scenarijev ter jih uporabijo v svojem poslovanju. Dodana vrednost zanje je predvsem na dveh področjih. Prvo predstavlja izboljšanje učinkovitosti uporabe opreme (infrastrukture), drugo področje pa je zagotavljanje novih storitev poslovnim uporabnikom in fizičnim osebam. Operaterji imajo lastne ekipe, ki načrtujejo in pripravljajo specifične aplikacije, ki jih potem tudi tržijo. Operaterji običajno tudi postanejo lastniki take platforme in jo zaradi zagotavljanje večje varnosti in nadzora namestijo lokalno v svojem data centru ali pa v privatnem računalniškem oblaku.


Sistemski integratorji

So podjetja, ki kupijo Occapi platformo in jo prilagodijo za uporabo pri določenih domenskih ponudnikih internetnih storitev na področju Interneta stvari. So poznavalci informacijsko komunikacijskih tehnologij ter dobro poznajo domensko področje, s katerim se ukvarja njihov kupec. Tipično sistemski integratorji platformo prilagodijo, namestijo in vzdržujejo za potrebe (domene) spremljanja prometa, logistiko in transport, zdravstvo in spremljanje pacientov, upravljenje in izrabo električne in druge energje, upravljanje in avtomatizacijo procesov in proizvodnih linij ter še mnogih drugih.


Ponudniki naprednih internet storitev in aplikacij

Načrtujejo in izdelujejo lastne aplikacije na podlagi Occapi platforme in jih ponujajo tako poslovnim uporabnikom, kot fizičnim osebam. Za njih je značilno, da platformo Occapi najemajo kot storitev (SaaS/PaaS) na kateri tečejo njihove aplikacije in se s tem izognejo visokim začetnim investicijam v relativno drago opremo ter njeno kasnejše vzdrževanje. Na ta način se tudi osredotočijo na svoje kupce in lastne kompetence, vse ostalo pa najemajo kot zunanje storitve.
Connect via Linkedin Follow us on Facebook