Segmenti

Inteligentna dostopovna omrežja

 

segment1Gre za področje, ki je sicer značilno za komunikacijske operaterje, kjer se vzpostavljajo novi poslovni modeli. Ti temeljijo zlasti na odprtem širokopasovnem dostopu (Open Access), ki zahteva bolj »pametno« oziroma inteligentno komunikacijsko opremo. Ta meri mnogo več podatkov, kot jih trenutno meri obstoječa oprema in na njihovi podlagi omogoča operaterju, da na povsem drug način trži svojo opremo ter z njo ravna in upravlja na bolj učinkovit in ekonomičen način. 
 

  

Pametni dom

 
segment2Je okolje individualnega značaja in vsebuje storitve vezane na dom, posameznika in družino ter njihovo življenje. Najpogosteje storitve omogočajo spremljanje stanja naprav, porabe energije, varovanje doma, nadzor s kamerami, komunikacijo preko različnih medijev in drugo. 

 

 

  

Pametne zgradbe

 
segment3So segment storitev, kjer lastniki ter upravniki poslovnih, proizvodnih in drugih zgradb želijo čim bolj učinkovito upravljati in voditi delovanje ter izkoriščenost zgradb, poslovnih prostorov, skladišč. To se nanaša tako na porabo energije, kot na kakovost zraka in drugih bivanjskih parametrov ob upoštevanju prisotnosti ljudi v prostorih. V ta segment sodijo tudi pametne bolnišnice, domovi, univerze, upravne zgradbe, stadioni, dvorane in druge podobne ustanove ter zgradbe. 
Connect via Linkedin Follow us on Facebook