Aplikacije

Tipične aplikacije uporabe platforme Occapi so na tako imenovanih pametnih področjih, kot so »smart grid«, »smart building management«, »smart traffic, »smart home« in mnogih drugih.
aplikacije5Upravljanje pametnih širokopasovnih povezav je primer uporabe platforme Occapi za potrebe telekomunikacijskih operaterjev, ki gradijo svoja omrežja po konceptu odprtega širokopasovnega dostopa. Omogoča jim, da imajo neprestan pregled nad izkoristkom njihove opreme, stanjem prometa na njihovih širokopasovnih povezavah ter vrsto prometa.

Na ta način lahko optimalno načrtujejo svoje investicije ter znižajo stroške vzdrževanja. Ob tem pa zaradi natančnega poznavanja vrste prometa (obseg, statistika, najvišje in najnižje vrednosti) ter obnašanja uporabnikov in ob uporabi naprednih analiz in preigravanjem scenarijev, ki jih omogoča Occapi, tudi ponudijo nove pakete in storitve in uvedejo nove poslovne modele. 
aplikacije2Upravljanje s sredstvi (Asset Management) se tipično uporablja v malih in srednjih podjetjih, čedalje pogosteje pa tudi v večjih in velikih podjetjih. Occapi poskrbi za avtomatsko zajemanje podatkov s senzorjev, ki so nameščeni na lastnih sredstvih (stroji, vozila, cisterne, tiskalniki, objekti) ter njihovo obdelavo, analizo ter prikaz na enostaven in pregleden način. Na ta način vodje in finančni direktorji v podjetju dobijo natančen vpogled v učinkovitost in stopnjo izrabe njihovih dragocenih sredstev, ki temeljijo na točnih podatkih.

Z izvajanjem simulacij lahko tudi optimirajo uporabo sredstev ter z analizami optimalno načrtujejo vzdrževanje sredstev in pomembno znižajo stroške vzdrževanja. Pogosto pa s tem podaljšajo dejansko življenjsko dobo pogosto dragih sredstev. 

aplikacije3Modro upravljanje proizvodnje predstavlja naslednji korak od avtomatizacije in informatizacije strojev, procesov in proizvodnje. Occapi poskrbi, da se zbere mnogo večja količina podatkov o posameznih strojih in celotnem procesu proizvodnje, kot se jih običajno. Te podatke z uporabo tipičnih scenarijev, ki jih kreirajo vodje proizvodnje potem enostavno in hitro analizirajo ter prikažejo rezultate. Zaradi prilagodljivosti, se lahko pri tem osredotočajo na različne elemente proizvodnje in iz enostavnih parametrov določijo in simulirajo mnogo bolj kompleksne elemente in parametre proizvodnje.

Tipično se na ta način proizvodnja meri in optimira na kakovosti izdelka, hitrosti in ceni izdelka, porabi materialov in drugem.

Connect via Linkedin Follow us on Facebook