Platforma Occapi

 

Platforma Occapi na eni strani zbira, zliva, integrira, prilagaja in shranjuje podatke iz množice naprav ter jih na drugi strani oplemenitene s podatki drugih baz in Interneta ter analizirane in pomensko obdelane ponuja za poslovne in druge aplikacije in storitve. Pojem naprave obsega različne omrežne naprave, senzorje, merilnike, osebne zdravstvene sisteme, inteligentne kartice, pametno terminalno opremo, pametne hišne naprave, ipd.

 

 

Modularno jedro platforme bo zagotavljalo ključne funkcije za delovanje v porazdeljenem in odprtem okolju:Napredna analitična orodja na bazi strojnega učenja za obdelavo velikih količin podatkov v realnem času bodo izboljšala uporabno vrednost podatkov. Platforma bo delovala kot inteligentni posrednik podatkov (inteligent data broker), ki bo na strani storitev zagotavljala odprte aplikacijske vmesnike za nadzorovan dostop do podatkov in funkcij platforme in tako zagotavljala horizontalno integracijo med različnimi domenskimi področji.


occapi_platform_web


Connect via Linkedin Follow us on Facebook