Program KC

Kratkoročni cilj kompetenčnega centra Opcomm je zasnovati in pripraviti prototip odprte komunikacijske platforme, ki bo podlaga za razvoj različnih novih naprednih storitev in aplikacij na področju Interneta stvari.


Dolgoročni cilji so usmerjeni v krepitev sposobnosti za razvoj inovativnih izdelkov, poslovnih modelov in rešitev za globalni trg, usmerjanje tehnološkega trendov, dvig konkurenčne sposobnosti podjetij na mednarodnih trgih, vzpostavitev dolgoročnih strateških povezav in partnerstev znotraj konzorcija, zunaj njega ter mednarodno.

Internet prihodnosti (Future Internet) se razvija v smeri poudarjene vloge uporabnosti storitev, kakovosti uporabniške izkušnje, uporabne vrednosti podatkov in vsebin, s pojavom Interneta stvari (Internet of Things) pa tudi v smeri vključevanja »materialnega sveta«, bodisi v obliki komunikacije in sodelovanja med napravami ("machine2machine" - M2M) ali v obliki Smartgrids. To zahteva učinkovito interakcijo med pametnimi uporabniškimi terminali in napravami, kontekstno odvisnimi storitvami in komunikacijskim omrežjem.

Program KC je usmerjen na prednostno področje uporabniških platform in vmesnikov in obsega raziskave, zasnovo in prototipni razvoj (1) aplikativno naravnane platforme z odprtimi vmesniki za podporo pametnih storitev in pametnih omreţij, (2) porazdeljene inteligence na robu širokopasovnega omreţja ter (3) naprednih storitev in aplikacij upravljanja s stvarmi. Rešitvi (2) in (3) sta zasnovani na Opcomm uporabniški platformi z odprtimi vmesniki.


KC razvija znanja in tehnologije ter procese, ki bodo v naslednjem srednje ročnem obdobju ponudili rešitve za tri ključne izzive in probleme družbe:
prepočasno širjenje širokopasovnega dostopa in interneta in s tem posledično zaostajanje pri
izkoriščanju prednosti, ki jih ponuja Internet bodočnosti (Future Internet), kar je posledica
predrage opreme in neekonomičnih poslovnih modelov, ki so pri gradnji omreţij v uporabi danes.
preobilica podatkov, informacij ter vsebin in nezmožnost njihove učinkovite uporabe v
celovitih aplikacijah za posamezna področja življenja (pametna mesta, pametna logistika, pametno
zdravstvo, pametna energija in »smart grids«, pametne zgradbe in pametni dom).
porast števila pametnih naprav, ki jih bo do leta 2020 povezanih v Internet več deset
milijard po svetu in bo komunikacija med napravami samimi predstavljala preko 95% vsega
prometa in pretoka informacij po sodobnih komunikacijskih omrežjih.


opcomm_project
Vir: Kompetenčni center Opcomm, marec 2011


Podatki o programu/projektu

Naziv: Kompetenčni center »Odprta komunikacijska platforma za integracijo storitev«

Skrajšan naziv: KC Opcomm 
Trajanje: 3 leta, od 15.12. 2010 do 31.12. 2013.
Prijavitelj: Zavod Tehnološka mreža ICT

Koordinacija: Zavod Tehnološka mreža ICT
Razpis: Javni razpis za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013

Finančni podatki:
Skupaj vrednost projekta: 8.516.000€
Sofinanciranje EU/SLO: 6.398.000€

Kontaktna oseba
mag. Tomaž Vidonja
Izvršni direktor programa KC OpComm
e: tomaz.vidonja@ict-slovenia.net
m: 040 272118

Connect via Linkedin Follow us on Facebook