Vizija in poslanstvo

Vizija


je postati eden vodilnih razvojno raziskovalnih centrov v EU ter v svetu na področju odprtih informacijsko komunikacijskih uporabniških platform za potrebe Interneta stvari (IoT) in spleta stvari (WoT).

 

Poslanstvo


je zagotavljanje koncentracije tehnologij, znanj in drugih kompetenc ter poslovnega okolja za njihov razvoj in sistemsko uporabo v celotni verigi razvoja znanj, vključno s predintegracijo prototipov, ki so osnova za oblikovanje inovativnih, globalno konkurenčnih in tržno zanimivih izdelkov, storitev ter rešitev in procesov v visoko tehnoloških podjetjih.


Za nas to pomeni, da delujemo v smeri treh ključnih področij:

Princip IoT – »Internet of things« ali Internet stvari kot del koncepta Interneta prihodnosti (Future Internet) in prepletanje Interneta s stvarmi iz vsakdana, kar se kaže v mnogih oblikah, od tako imenovanih M2M – »machine to machine« pa vse do »Smart Grid« na področju energetike. V osnovi pa gre za zagotavljanje povezljivosti (connectivity) pametnih naprav ter njihovo vključevanje v družbeni vsakdan posameznikov, skupin in skupnosti.

Podatkovni vmesniki v širšem smislu. Predvsem v ospredje stopajo tehnologije, ki sočasno rešujejo problematiko preobilice informacij/podatkov, potrebo po obdelavi v realnem času ter izzive uporabe in uporabnosti informacij/podatkov v danih specifičnih situacijah, določenih kontekstih in za določene skupine uporabnikov.

Virtualizacija in »cloud computing« s selitvijo aplikacij v centralna okolja s strežniki (podatkovni centri), ki bodo optimirane tako glede porabe in izkoristka energije, kot z vidika potrebne opreme, vzdrževanja in delovanja. Do njih bomo dostopali preko pametnih (inteligentnih) omrežij z različnimi pametnimi napravami, ki bodo povsod okoli nas (mobilniki, gospodinjski aparati, avtomobili idr.).
Connect via Linkedin Follow us on Facebook