Novice

Slovenska predstavitev na največji indijski konferenci IT v zdravstvu

Objavljeno v četrtek, 25. september 2014

Poleg ogromnih vlaganj v podjetništvo in infrastrukturo, vlaga Indija največ sredstev in energije v izobraževanje in zdravstvo. Zlasti slednje predstavlja eno najhitreje rastočih panog v Indiji. Zato je bila že peta mednarodna konferenca »THIT 2014«, ki je potekala v Kalkuti med 5. in 6. Septembrom, odlična priložnost za promocijo slovenskih tehnologij, izdelkov in rešitev.


THIT (Transforming Healthcare with IT) je največji dogodek v Indiji, ki je posvečen IT-ju in zdravstvenem varstvu. Sestavljen je iz konferenčnega dela in razstavnega dela. THIT tradicionalno, letos že petič, organizira Apollo Hospitals, eden največjih bolniških sistemov v Indiji.

Letošnji dogodek, je privabil preko 350 udeležencev iz iz več kot 30 držav. Prvič letos, se ga je udeležila tudi Slovenija. Konferenčni del je bil organiziran kot glavni dogodek in je potekal v veliki dvorani.  Razstavni del pa je bil namenjen predvsem sponzorjem in je potekal vzporedno. Na njem se je predstavilo okoli petnajst ponudnikov IT rešitev in izdelkov za bolnišnice, zdravstvene domove, diagnsotične centre  in ostale ustanove s področja zdravstva. zunaj v 15 kabinah. V predstavitvi, ki jo je imel v imenu slovenskega visokotehnološkega grozda »Smart Healthcare & Wellbeing« je Tomaž Vidonja predstavil ekosistem, ki temlji na OpenEHR in glavne reference ter uspešne rešitve. Ker je indijsko ministrstvo za zdravstvo ravno zaključilo in objavilo nacionalno standardizacijo EHR sistema in je pričelo s pripravo priporočil (Guidelines) za EHR, so slovenski grozd in partnerje povabili k sodelovanu. Še posebej, ker je model OpenEHR zajet tudi v dokumentu o standardizaciji in ga vidijo kot eno od primernih rešitev.


Glavna ugotovitev je, da je indijski trg na področju IT v zdravstvu velik, da raste in da imamo v Sloveniji mnogo ustreznih rešitev, ki so konkurenčne in imajo velik potencial za prodor in prodajo. Ob mnogih izzivih indijskega zdravstva, kot je pomanjkanje zdravnikov, osebja ter njihov čas posvečanja pacientom, ter splošno pomanjkanje osnovne zdravstvene oskrbe in storitev na podeželjih, ki so pogosto težko dostopne z vozili, so se skozi mnoge razgovore z indijskimi partnerji na dogodku pokazali odkriti interesi in izražene potrebe po sodelovanju ter povpraševanje po konkretnih rešitveh.

 

V osnovi se v Indiji pričakuje, da  bi IT moral zagotoviti zmanjšanje stroškov in lažje vzdrževanje, pospešiti uvajanje ter izboljšati situacijo pri pomanjkanju osebja in strokovnjakov. IT kot podpornik zdravstvenega varstva, še ni dovolj razvit.

 

V Indiji so bolnice praktično povsod in zdravstveno varstvo v splošnem raste in se razvija. Zato slovenski grozd »Smart Healthcare & Wellbeing« načrtuje aktivno promocijo in trženje v Indij tudi v naslednjem letu.Dolgoročni cilj je nadaljnja prisotnost slovenske IT panoge v zdravstu na tem trgukrepitev povezav, sodelovanje z ljudmi in podjetji, ki so že dali pozitiven odziv in vzpostavitev novih sodelovanj.

 

 

 


Slovenska visoka tehnologija v Indiji

Objavljeno v četrtek, 14. november 2013

V New Delhiju je med 12. in 13. novembrom potekal največji in najbolj priznan znanstveno tehnološki dogodek v Indiji GITA Annual Platform 2013, ki ga organizira GITA (Global Innovation and Technology Alliance). GITA sta skupaj ustanovila indijsko ministrstvo za znanost in tehnologijo ter zveza indijske industrije CII (Confederation of Indian Industries) in gre za primer dobre prakse javno zasebnega partnerstva.


Slovenija se na ta način umešča v Indiji med vodilne svetovne visoko tehnološke države, skupaj devet, ki jih je Indija povabila k sodelovanju.Tradicionalnim državam, ki so že dalj časa prepoznani indijski visoko tehnološki partnerji Finski, Kanadi, Izraelu, Japonski, Španiji, Švedski, Tajvanu in Veliki Britaniji smo se letos prvič pridružili tudi Slovenci.

 

Aktivna udeležba ne tem dogodku je posledica obiska in predstavitve slovenskih kompetenčnih centrov CoCoSi na sedežu GITE letos julija v New Delhiju (Novica, 19.7.2013), ko smo dobili posebno povabilo za udeležbo in predstavitve na novembrskem dogodku.

 

Katere panoge in področja so v Indiji pomembna?

 

Od osmih ključnih tehnoloških področij, smo se Slovenci predstavili na šestih in sicer: biotehnologiji, zeleni proizvodnji, domovinski varnosti, farmaciji in zdravstvu, obnovljivi energiji ter informacijsko komunikacijskih tehnologijah (ICT).

 

Poleg štirih kompetenčnih centrov (BRIN, SURE, STV in OpComm) sta se predstavila še dva centra odličnosti (BIK in NAMASTE) ter podjetje Robotina, ki že uspešno deluje in posluje na indijskem trgu in je ta dogodek izkoristilo tudi za uradno odprtje (joint-venture) podjetja v Indiji.

 

Zakaj v Indijo s kompetenčnimi centri in s centri odličnosti?

 

Indijski trg nikakor ni nepopisan list, ko gre za sodelovanje slovenskih in indijskih podjetji in tudi samostojnega nastopanja slovenskih podjetij na tem trgu. Do sedaj pa so praviloma iz Slovenije v Indiji bila prisotna predvsem večja podjetja. S kompetenčnimi centri in centri odličnosti, ki združujejo blizu 100 slovenskih visokotehnoloških podjetij in več deset oddelkov javno raziskovalnih ustanov pa sodelovanje z Indijo dobiva dve ključni novi strateški dimenziji.

 

Po eni strani se gradi skupno in povezano nastopanje in sodelovanje v okviru glavnih področij oziroma panog (obnovljivi viri energije, zelena proizvodnja, pametne zgradbe in pametna mesta, ICT idr.), kar zagotavlja koncentracijo in izvedbene kapacitete. Po drugi strani pa se oblikujejo dolgorčna znanstveno-tehnološka sodelovanja, ki prinašajo trajnost in sistematično izgradnjo kompetenc in vezi na indijskem trgu.

 

To pa hkrati tudi pomeni, da te oblike in načini nastopanja niso primerni za cilje, ko želi posamezno podjetje, ki ima izdelke, z njim na indijski trg. V tem primeru so na razpolago druge organizacije in načini dela, od individualnih obiskov sejemskih prireditev pa do individualnih obiskov poslovnih partnerjev.

 

Skupen nastop – promocija tudi »hi-tech« Slovenije

 

Ob predstavitvi tehnologij slovenskih kompetenčnih centrov in centrov odličnosti je v svojem nagovoru minister za zunanje zadeve, gospod Karel Erjavec poudaril, da smo z aktivno udeležbo na GITA dogodku pokazali, da lahko le skupaj in v sodelovanju premikamo meje. Tako geografske, kot tiste v naših glavah. Zagotovil je, da bo gospodarska diplomacija še naprej v oporo vsem, ki želijo in znajo prodati svoje znanje na globalnih trgih, naj si bo v obliki izdelkov, rešitev, svetovanja ali skupnih projektov.


 

Dogodka se je udeležil tudi direktor direktorata za znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šolstvo Urban Krajcar, ki je predstavil slovenska inovacijska mehanizma centre odličnosti in kompetenčne centre ter strategijo razvoja Slovenije na tem področju. Udeležbo in dogodek je ocenil kot odlično priložnost za nadaljnji razvoj in poudaril, da je v 2014 potrebno na indijskem trgu vztrajati naprej, kar bo MIZŠ podprlo. Po eni strani s skupnimi projekti, ki bodo posledica Sporazuma o znanstveno tehnološkem sodelovanju med Indijo in Slovenijo ter po drugi strani z udeležbo na naslednjem GITA dogodku v 2014.

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dogodek podprlo preko svoje izvajalske agencije Spiriti z delnim kritjem stroškov razstavnega prostora.

 

Za celotno organizacijo in izvedbo v New Delhiju pa se imamo zahvaliti celotni ekipi na slovenskem veleposlaništvu v New Delhiju ter njihovi podjetnosti, iznajdljivosti ter vztrajnosti.

 

Kako naprej?

 

Za sodelovanje s centri je bilo z indijske strani veliko zanimanja, kar je še dodatno odprlo vrata podjetjem in tudi raziskovalnim ustanovam na indijski trg ter slovenskim inovacijskim centrom. Nekaj stikov smo centri  navezali tudi z drugimi državami (Španija, Finska, Velika Britanija) ter se dogovorili za naslednje korake.

 

Indija se še naprej razvija z veliko hitrostjo in bo v naslednjih dveh desetletjih postala za Kitajsko in ZDA največja gospodarska sila. Vendar pa so njene značilnosti, od naravnih, do kulturnih specifične, zato je pomembno, da se v času, ko se Indija odpira in išče drugačne načine sodelovanja s svetom, Evropo, če hočete tudi Slovenijo, na to priložnost še bolj aktivno odzovemo tudi v Sloveniji.

 

Kompetenčni centri (CoCoSi) pripravljamo načrt aktivnosti za 2014 in k sodelovanju vabimo tudi ostala podjetja in organizacije, ki imajo interes in ponujajo konkreten doprinos k krepitvi vsebnskih področij na katerih delujemo kompetenčni centri.

 

 

O GITA dogodku

Dogodek GITA Annual Platform 2013 (12-13 november 2013) je največji forum za vzpostavljanje poslovnih povezav in sodelovanja na področjih znanosti, tehnologij in inovacij v Indiji. Forum združuje in gosti globalne ponudnike visokih tehnologij, investitorje, predstavnike indijske industrije, podjetnike in inovatorje, znanstvenike in akademike ter visoke vladne predstavnike in mnoge druge, ki naslavljajo posamezne poslovne izzive in tehnološka vprašanja z namenom iskanja odgovorov ter vzpostavitvljanja sodelovanj. Dogodek obsega razstavo nekaterih najbolj inovativnih tehnologij iz Indije in sveta, v njegovem okviru pa potekajo predstavitve na osmih prioritetnih področjih (sektorjih) ter neformalni pogovori in poslovna (B2B) srečanja.

 

O CoCoSi

CoCoSi – Competence Centres of Slovenia, je neformalno združenje slovenskih kompetenčnih centrov: V njih je povezanih preko 50 visoko tehnoloških slovenskih podjetji, ki so pretežni izvozniki z nadpovprečno dodano vrednostjo ter preko 30 oddelkov in laboratorijev javnih raziskovalnih organizacij, ki se ukvarjajo z uporabno znanostjo in tehnologijami. Sedem centrov pokriva ključna strateška in prednostna nacionalna tehnološka področja na katerih združujejo slovesnko industrijo in raziskovalne organizacije. Na ta način CoCoSi ne zagotavlja samo kompetenc, ampak tudi koncentracijo kapacitet, cenejše in učinkovitejše nastope na mednarodnih trgih, še posebej v  Indiji, na Japonskem in na Kitajskem ter trajnostno tehnološko sodelovanje.

 

www.cocosi.si

 


KC OpComm na največjem hi-tech dogodku v Indiji

Objavljeno v ponedeljek, 04. november 2013

V New Delhiju bo med 12. in 13. novembrom potekal največji in najbolj priznan znanstveno tehnološki dogodek v Indiji GITA Annual Platform 2013, ki ga organizira GITA (Global Innovation and Technology Alliance). GITA sta skupaj ustanovila indijsko ministrstvo za znanost in tehnologijo ter zveza indijske industrije CII (Confederation of Indian Industries) in gre za primer dobre prakse javno zasebnega partnerstva.


Vsako leto se na tem dogodku predstavijo indijski industriji tudi partnerske države, ki so vodilne v svetu na področju visokih tehnologij. Tradicionalnim partnerjem Finski, Kanadi, Izraelu, Japonski, Španiji, Švedski, Tajvanu in Veliki Britaniji se letos prvič pridružuje tudi Slovenija. To je posledica obiska in predstavitve slovenskih kompetenčnih centrov CoCoSi na GITI letos julija.

 

Letos so gostitelji določili osem prednostnih področij. Slovenci se bomo predstavili na šestih in sicer: biotehnologiji, zeleni proizvodnji, varnosti, farmaciji in zdravstvu, obnovljivi energiji ter informacijsko komunikacijskih tehnologijah (ICT). Poleg štirih kompetenčnih centrov (BRIN, SURE, STV in OpComm) se bosta predstavila še dva centra odličnosti (BIK in NAMASTE) ter podjetje Robotina, ki že uspešno deluje in posluje na indijskem trgu.

 

Kompetenčni center OpComm bo predstavil razvite tehnologije IoT (Internet of Things), ki so jih razvili partnerji centra v zadnjem obdobju ter dal poseben poudarek odprti komunikacijski platformi Occapi in njeni uporabi. Še posebej bodo izpostavljene možnosti uporabe platforme za pametne rešitve na različnih področjih oziroma panogah. V prvi vrsti na področju pametnih tovarn in proizvodnje, pametnega upravljanja s sredstvi, pametnih mest in zgradb, energetske učinkovitosti ter skrbi za zdravje in aktivno življenje.

 

Dogodka se bo udeležil tudi direktor direktorata za znanost na Ministrstvi za izobraževanje, znanost in šolstvo g. Urban Krajcar, ki bo predstavil slovenska inovacijska mehanizma centre odličnosti in kompetenčne centre ter strategijo razvoja Slovenije na tem področju.

 

V povezavi s tem je zanimivo, da Slovenija tudi po zadnjem merjenju stopnje inovativnosti (GII 2013 – Global Innovation Index) ostaja v skupini med prvimi sledilci. Se je pa od let 2008 in 2009, ko je nastopila recesija, povzpela Slovenija na drugo mesto po višini skupnih zasebnih vlaganj v raziskave in razvoj (zaostajamo zgolj za Estonijo) in na četrto mesto po višini skupnih vlaganj v raziskave in razvoj v deležu od BDP.

 

O GITA dogodku

Dogodek GITA Annual Platform 2013 (12-13 november 2013) je največji forum za vzpostavljanje poslovnih povezav in sodelovanja na področjih znanosti, tehnologij in inovacij v Indiji. Forum bo združil in gostil globalne ponudnike visokih tehnologij, investitorje, predstavnike indijske industrije, podjetnike in inovatorje, znanstvenike in akademike ter visoke vladne predstavnike in mnoge druge, ki se bodo dotaknili posameznih poslovnih izzivov in tehnoloških vprašanj z namenom iskanja odgovorov ter vzpostavitve sodelovanj. Dogodek bo v dveh dneh postregel z razstavo nekaterih najbolj inovativnih tehnologij iz Indije in sveta, hkrati pa bodo potekale predstavitve na osmih prioritetnih področjih (sektorjih), neformalni pogovori in poslovna (B2B) srečanja.

Kompetenčni center OpComm na konferenci o izzivih Slovenije

Objavljeno v torek, 15. oktober 2013

V Ljubljani poteka danes konferenca z naslovom "Pametna specializacija in izzivi Slovenije 2014-2020".

 

Ljubljana, 15.10.2013

 

Vljudno vas vabimo na konferenco ob zaključku instumentov
Centrov odličnosti in Kompetenčnih centrov 

Pametna specializacija in izzivi Slovenije 2014-2020, 
Izkušnje in prispevek Centrov odličnosti in Kompetenčnih centrov

ki bo potekala 15. 10. 2013 ob 9.00 uri
na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, dvorana A

9.00 Uvodni nagovor

  • Jernej Pikalo, minister (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)
  • Raphael Goulet, Head of Unit (Evropska komisija, Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko)

9.30 Centri odličnosti

  • Dosežki, potencial in izzivi centrov odličnosti v okviru strategije pametne specializacije ter kohezijske politike v obdobju 2014-2020

11.00 Odmor

11.30 Kompetenčni centri

  • Dosežki, potencial in izzivi kompetenčnih centrov v okviru strategije pametne specializacije ter kohezijske politike v obdobju 2014-2020

13.00 Odmor

13.45 Izzivi na področju znanosti in tehnologije v obdobju 2014-2020

  • Andreja Kert, državna sekretarka (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)
  • Aljuš Pertinač, državni sekretar(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)
  • Alenka Avberšek, izvršna direktorica (Gospodarska zbornica Slovenije)
  • Marjan Mateta, direktor (Mitol, tovarna lepil, d.d.)
  • Raphael Goulet, Head of Unit (Evropska komisija, Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko)

15.15 Zaključek

 

Več na http://www.gzs.si/slo/62636.


KC OpComm med soustanovitelji in člani slovensko indijskega poslovenga sveta

Objavljeno v četrtek, 26. september 2013

V Ljubljani je ob organizaciji GZS ter udeležbi novega veleposlanika iz Indije v Sloveniji bil ustanovljen Slovensko-indijski poslovni svet.

 

Ljubljana, 26.9.2013

 

Ustanovne seje se je udeležilo preko 30 udeležencev, pretežno direktorjev slovenskih podjetij, ki že delujejo v Indiji ali pa imajo v načrtu pričeti poslovati na tem trgu. Med soustanovitelji sta tudi kompetenčna centra OpComm in SURE, ki sta ju na seji zastopala direktorja Tomaž Vidonja in Matej Gajzer. Oba centra že od leta 2012, ko sta podpisala sporazum o sodelovanju, tudi tesno sodelujeta.

 

Med udeleženci je bil tudi nekdanji veleposlanik v Indiji gospod Janez Premože, ki je poleg tradicionalnega poslovnega sodelovanja med podjetji obeh držav poudaril velik pomen znanstvenega in še posebej tehnološkega sodelovanja med obema  državama. Ob tem je še posebej izpostavil aktivno vlogo slovenskih kompetenčnih centrov (CoCoSi), ki so na julijskem delovnem obisku v Indiji letos pri gostiteljih vzbudili veliko pozornost in tudi že pričeli z izvajanjem nekaterih konkretnih korakov v smeri tesnejšega sodelovanja.

 

Indija je pomembna tudi zato, ker je med šestimi mednarodnimi trgi izven Evrope oziroma Evropske unije, ki so primarni strateški izvozni trgi v naslednjem obdobju, na katere se osredotoča Slovenija. Ti trgi so še Rusija, Azerbajdžan, Kazahstan, Kitajska in Turčija.

 

Po formalnem delu seje smo iz prve roke direktorjev podjetij, ki so že prisotna na indijskem trgu slišali nekaj njihovih izkušenj s tega trga.

 

Poslovni svet že do konca leta in v začetku naslednjega načrtuje nekaj aktivnosti, od skupnih udeležb na sejmih in tehnološko inovativnih dogodkih, do bilateralnih sestankov in srečanj.