Novice

7. september 2011, Ljubljana: Srečanje vodij vseh slovenskih kompetenčnih centrov

Objavljeno v sreda, 21. september 2011

7. september 2011, Ljubljana - Na delovnem srečanju smo se v sredo, 7.9.2011 v prostorih podjetja INEA v Stegnah srečali vodje vseh slovenskih kompetenčnih centrov. Ob organizaciji KC STV in KC Opcomm, so sodelovali še KC TIGR, KC SURE, KC BRIN in KC CLASS. Pogrešali smo le KC BME, ki se nam žal tega dne nsio uspeli pridružiti.

V zanimivi razpravi, ki je sledila vsebinskim predstavitvam, se je pokazalo, da je mnogo skupnih točk, kjer se bodo kompetenčni centri med seboj povezovali v prihodnje. Hkrati pa se je pokazalo, da v tem trenutku ni videti pravih vzvodov in načinov, ki bi v 2013 in po tem, ko preneha delno sofinanciranje centrov z javnimi in evropskimi sredstvi, omogočili centrom konkurenčno in učinkovito komercializacijo rezultatov. Prav tako pa v tem trenutku ni videti enotne strategije, kako bodo centri lahko učinkvito izkoristili to, kar ustvarjajo v evropskih projektih, ki so v pripravi, še posebej t.i. Horizon 2020 alias Okvirni program 8 (FP8), ki se pričenja leta 2014.

Temu srečanju bodo sledila še druga srečanja s katerimi bomo kompetenčni centri proaktivno delovali predvsem na področjih, ki so nam skupna in kjer lahko naše kompetence unovčimo v mednarodnih okoljih v dobro centrov, partnerjev in gospodarstva ter znanosti.

Prvi ChattING IoT nam je dal zagon za poletje - izmenjali smo pomembna spoznanja

Objavljeno v torek, 28. junij 2011

V sredo 15. junija 2011 smo si člani in partnerji KC OpComm rezervirali dan za Chatting IoT – izmenjavo informacij o našem dosedanjem delu in podrobno načrtovanje prihodnjih aktivnosti ...