Novice

7. december 2011, Ljubljana: Skupna delavnica KC Opcomm in KC SURE

Objavljeno v sreda, 07. december 2011

7. december 2011, Ljubljana - Na fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani smo se na strokovni delavnici srečali partnerji in člani dveh med seboj komplementarnih kompetenčnih centrov: KC Opcomm in KC SURE. Delavnice so se udeležili strokovnjaki iz podjetij in ustanov, ki aktivno sodelujejo v obeh kompetenčnih centrih.

 

Osrednji del delavnice je bil namenjen predstavitivi partnerjev in vsebinskih izzivov s katerimi se soočata oba kompetenčna centra. V cilju iskanja priložnosti za sodelovanje, so se pokazala nekatera področja, ki imajo lahko sinergične učinke in so se partnerji dogovorili za medsebojno povezovanje. Posebej gre izpostaviti ugotovitev, da pametnih energetskih omrežij ne gre pričakovati brez ustrezne infromacijske in komunikacijske infrastrukture in tudi ne brez primernih in razpoložljivih infromacijskih storitev za proizvajalce električne energije, distributerje in nenazadnje uporabnike.

 

Udeleženci so se strinjali, da bodo ključni za uspeh predvsem pilotski projekti, ki so načrtovani v okviru kompetenčnih centrov. Le-te pa ne smejo potem ostati na tem nivoju, ampak se morajo zatem čim prej pojaviti v obliki komercialnih izdelkov in storitev za trg, predvsem globalni.

 

Kompetenčni center Opcomm, odprta komunikacijska platforma za integracijo storitve, se ukvarja s področjem raziskav in razvoja interneta stvari, kot enega klljučnih segmentov interneta prihodnosti. Program KC je usmerjen na prednostno področje uporabniških platform in vmesnikov in obsega raziskave, zasnovo in prototipni razvoj. Vključuje 4 visokotehnološka podjetja in 4 raziskovalne ustanove.

 

Kompetenčni center SURE, napredni sistemi učinkovite rabe električne energie. Kompetenčni center (KC-SURE) predstavlja konzorcij 16 slovenskih partnerjev (12 industrijskih in 4 inštitucije znanja). KC je razvojno-raziskovalno naravnan za področje učinkovite rabe energije, kar zaobsega: aktivna omrežja, celostne rešitve za prenosno in razdelilno omrežje električne energije na osnovi koncepta decentralizirane proizvodnje in vključevanja alternativnih virov energije, shranjevanja energije in optimiranje porabe; razvoj tehnologij, produktov in storitev za proizvodnjo in souporabo obnovljivih virov energije.

 

 


Living bits and things 2011 širi Internet stvari v druge regije

Objavljeno v torek, 29. november 2011

With "Living bits and things 2011" the Internet of Things spreads to other regions

 

On Monday, 14 November 2011, the first regional event in the field of the Internet of Things entitled "Living bits and things 2011" was held in Ljubljana. The event was organised by Opcomm Competence Centre which operates in the framework of ICT Technology Network. As a national IoT programme the Opcomm Competence Centre is also supported by the Ministry of Higher Education, Science and Technology of the Republic of Slovenia and by the European Union.

 

In his introductory speech Mr. Ovidiu Vermesan (IERC) presented the current state of projects in Europe and indicated the direction of development in the field of the Internet of Things. Mr. Rob van Kranenburg then presented the main challenges. The introductory part was concluded by a representative of the Ministry of Higher Education, Science and Technology who stressed the importance and the role of Opcomm Competence Centre also in the next development period 2014-2020. "This represents an important first step in the promotion and further development of the Internet of Things in the region of central and south-eastern Europe," summarised Director of Opcomm Competence Centre Mr. Tomaž Vidonja.

 

Living bits and things 2011 encompassed three parallel tracks, covering the economic, technological and social spheres. The experts from renowned companies and institutions delivered 25 lectures to over 100 participants, presenting the current situation and the trends in the development of the Internet of Things.

 

The event was concluded with a round table entitled "How will the Internet of Things contribute to sustainable and inclusive growth?" and the social evening which took place in the entrance hall of Grand Hotel Union Executive. For more information click here http://www.opcomm.eu/en/agenda.

 

Galerija

dsc_5467 dsc_5520

 

 


29. november 2011, Maribor: Chatting No. 2, vsebinska delavnica KC Opcomm

Objavljeno v torek, 29. november 2011

29. november 2011, Maribor - Tokrat smo se dobili v Mariboru, kjer smo nadaljevali z vsebinskimi delavnicami imenovanimi Chatting. Delavnice so namenjene medsebojnemu povezovanju in obveščanju med partnerji. Tokratna, druga po vrsti, je bila posebej namenjena celovitim predstavitvam posmaeznih (treh) RR projektov. Torej smo šli s tem korak naprej glede na prvo delavnico, kjer so se predstavili posamezni člani in partnerji kompetenčnega centra. Če smo se takrat bolj pogovarjali o vlogi posameznih partnerjev in vsebinski vpetosti v projekte, pa smo sedaj lahko vsi skupaj na otipljiv način videli kaj so predvideni cilji in pričakovani rezultati posameznih RR projektov.

 

Na program smo pogledali tudi nekoliko bolj dolgoročno in sicer z vidika eksperimentalnega razvoja (RR4) torej faze, ki je namenjena pilotskim postavitvam in se bo pričela operativno izvajati v 2013.

 

 

 


24. november 2011, Bruselj: Udeležba in predstavitev na SCITech Europe 2011

Objavljeno v petek, 25. november 2011

24. november 2011, Ljubljana - Kompetenčni center Opcomm se je predstavil na mednarodnem dogodku v Bruslju. SCITech Europe 2011, ki je potekla letos že drugič v Bruslju, je zbral med 200 in 300 udeleženci z različnih področij znanosti. Pridružili so se mnogi podjetniki in predstavile mnoge ustanove.

 

Na skupni stojnici tehnološke mreže ICT so se poleg mreže predstavilo tudi nekaj najbolj aktivnih in prodornih članov mreže: Arctur, Cosylab, Dopinus, IskraMIS, Fakulteta za elektrotehniko na Ljubljanski Univerzi ter dva posebna projekta Razvojni center IKT iz Kranja in Kompetenčni center Opcomm.

 

Skupina se je predstavila tudi v 45 minutnem "masterclassu", predavanju, kjer je bil posebej predstavljen tudi Kompetenečni center Opcomm. Mnogo obsikovalcev pa se nas je obiskalo tudi na stojnici, ki so jo še posebej pohvalili.

 


9. november 2011, Ljubljana: Obisk državne delegacije iz Estonije

Objavljeno v četrtek, 10. november 2011

9. november 2011, Ljubljana - V Tehnološke parku Ljubljana smo gostili kolege iz Estonije. Ob sodelovanju MVZT in skbnikov kompetenčnega centra Opcomm smo pripravili predstavitev Tehnološke mreže ICT in kompetenčnega centra Opcomm. V sproščenem in ustvarjalnem razgovoru, ki je sledil uvodnim predstavitvam, smo ugotovili, da imamo mnogo skupnih točk in zato veliko priložnosti za sodelovanje. Goste je še posebej zanimal vidik urejanja intelektualne lastnine in upravljanja s pravicami iz naslova intelektulane lastnine. Uspešen model, ki smo ga razvili in uporabljamo v kompetenčnem centru je posledica izkušenj in dobrih praks, ki jih je skozi leta delovanja razvila tehnološka mreža ICT, dodane pa ima posebne elemente, ki so podleica značilnosti kompetenčnega centra.

 

Na ta način v sodelovanju z MVZT Zavod Tehnološka mreža ICT še naprej izvaja aktivno promocijo mehanizma kompetenčnih centrov, mednarodno povezovanje ter sodelovanje med kompetenčnimi centri.