Novice

KC Opcomm se predstavi EIT KIC ICTLabs v Budimpešti

Objavljeno v torek, 23. april 2013

Na povabilo direktorja EIT KIC ICT Labs smo 22.4.2013 predstavili kompetenčni center v Budimpešti.

 

Z EIT KIC ICTLabs KC Opcomm in Tehnološka mreća ICT odlično sodelujeta. Njihov glavni direktor je že obiskal Slovenijo in tudi KC Opcomm ter se pogovarjal na temo možnega sodelovanja. Bil pa je tudi uvodničar na lansekm dogodku Living bits and things 2012 na Bledu, ki ga je organizirala Tehnološka mreža ICT. Na njegovo priporočilo smo se povezali z KIC ICTLabs v Budimpešti, ki pokriva regijo in je pridruženo vozlišče.


Čeprav se je ICTLabs vozlišča izbralo že 2008, se z operacijo ni začelo takoj. Pokazalo se je, da so še vedno v fazi razvoja in da poslovni del šele nastaja in počasi sledi nekoliko bolje urejeni in vzpostavljeni akademski vlogi centra. Ključnega pomena in glavna možna povezava je njihova koordinacijska vloga v EU na področju "Outreach" programa.

Center v Budimpešti je postavljen ob Donavi v dobro zastavljen znanstveni/tehnološki park. Okoli ima velika podjetja s katerimi predvsem sodleuje pri skupnih razvojnih projektih (klasika). Žal pa so to večinoma tuja (globalna) podjetja, ki imajo s tem očitno interes pridobivanja najboljših kadrov. Prisotnost tujih velikih podjetij je logčna tudi zato, ker se EIT KIC financirajo iz javnih sredstev (EU) zgolj 20-25%, vse ostalo je zasebni kapital in s tem tudi moč upravljanja in vodenja ostane pri »velikih« oziroma glavnih investitorjih. To je morda nekoliko manj “prijazna” platt KIC zgodbe … Manj ali skoraj nič ni čutiti povezanosti z lokalno ali regijsko »domačo« industrijo. Naštetih je bilo zgolj za peščico domačih podjetij, ki se posredno ali neposredno vključujejo v delovanje KIC v Budimpešti.


Center že ponuja mednarodne podiplomske programe, kjer pa je vpis slab. So pa dobro zastavljeni, ker študente seli po Evropi ter vključuje poleg znanstvenih in tehnoloških predavanj tudi izobraževanje v podjetništvu.

Če povzamem so EIT gotovo v domeni JRO in znanstveno izobraževalnega sektorja v povezavi z industrijo. Vozlišče v Budimpešti je za sedaj še zgolj pridruženo. Za kakršno koli resno odločitev ali Slovenija v EIT gre ali ne, je potrebno zadevo urediti nesporno z vrha navzdol (ker bo moralo ministrstvo to podpreti). Nove širitve KIC se obetajo v 2014 in v 2018 na šestih dodatnih področjih.
.


Drugega aprila se je KC Opcomm predstavil javnosti

Objavljeno v nedelja, 07. april 2013

V Kompetenčnem centru Opcomm smo že v prvem letu delovanja uvedli srečanja članov in partnerjev s pomenljivim imenom Chatting, ki so bila zelo pozitivno sprejeta in postala odlična platforma za komunikacijo o napredku, rezultatih, morebitnih vprašanjih in možnostih nadaljnjega razvoja dela. V torek, 2. aprila smo v Poslovni hiši Unija na Brezovici pripravili že šesti Chatting, ki je pritegnil tudi širšo javnost.

Šesti tehnološko-poslovni posvet Chatting bil namenjen predstavitvi dela kompetenčnega centra in pogledu v prihodnost. Direktor Tomaž Vidonja je odprl srečanje z vpogledom v poslovne priložnosti in trende na svetovnih trgih, ki jih odpira Internet stvari, Ana Robnik iz Iskratela in Urban Sedlar pa sta internet stvari konkretizirala in Marko Bajec s Fakultete za računalništvo in informatiko, Andrej Kos, LTFE in Maja Škrjanc, IJS, so dopoldanski del dogodka zaključili s predstavitvijo Occapi platforme.

Kaj v praksi zmore platforma Ocappi so s primeri prikazali Urban Sedlar, Boris Jurkovič in Dejan Jovanovič za nadzor in planiranje omrežja, Andrej Jarc in David Sakelšek pa sta prikazala, kako sta Globtel in Špica International uporabila Occapi za upravljanje stvari in objektov.

Chatting 6 je ponovno potrdil, da so tovrstna srečanja pravi način za napredek dela kompetenčnega centra in so na dobri poti, da postanejo pravi tehnološko-poslovni forum v slovenskem prostoru.

 

 


9. april - svetovni dan Interneta stvari v Sloveniji

Objavljeno v četrtek, 04. april 2013

Ob 9. aprilu svetovnem dnevu Interneta stvari (IoT - Internet of Things) se bo v torek dogajalo tudi v Sloveniji. S tem se bomo pridružili ostalim državam po svetu in dogodkom, ki se bodo zvrstili v različnih okoljih in v najrazličnejših oblikah.

 

V Ljubljani bo odprta delavnica, kjer se bodo predvsem mladi, pa tudi vsi ostali, pobliže seznanili s tem kaj Internet stvari je in kaj se z njim lahko sploh počne. Dogodek organizirata Tehnološka mreža ICT in Opcomm, IoT kompetenčni center za srednjo in jugovzhodno Evropo.

 

banner-iot-eng2

 

Več o dogodku na spletni strani z vabilom.


Kompetenčni centri Slovenije navdušili ekonomske svetovalce

Objavljeno v sreda, 27. marec 2013

Na posebno povabilo Mnistrstva za zunanje zadeve se je v torek, 26.3.2013 na Brdu pri Kranju sedem slovenskih kompetenčnih centrov predstavilo slovenskim ekonomskim svetovalcem na njihovem letnem posvetu. V kratki in dinamični predstavitvi so pokazali zakaj na njih slovensko gospodarstvo lahko računa in kaj je tisto, kar podjetja v vodilnih slovenskih panogah pripravljajo za prodajo na globalnih trgih. V odprtem pogovoru, ki je sledil, je bilo premalo časa za vsa vprašanja, zato so se pogovori nadaljevali tudi še v času kosila in v popoldanskem delu programa tega posveta.

 

Po podatkih organizatorja se je posveta v poslovnem popoldanskem delu udeležilo preko 150 podjetij in organiziranih je bilo rekordnih preko 700 individualnih srečanj podjetnikov in ekonomskih svetovalcev. T adogodek je na ta način pokazal in potrdil pozitivno vlogo MZZ, ki jo ima pri globalnem trženju slovenskih izdelkov in podjetij s tem da "odpira vrata" v tujini.

 

V dopoldanskem delu, ki je bil sicer namenjen zgolj ekonomskim svetovalcem, so enotno nastopili slovenski kompetenčni centri BME - Biomedicinska tehnika, zdravje in znanost o življenju, BRIN - biotehnološki razvoj in inovacije, hrana in zdravje, CLASS - storitve podprte z računalništvom v oblaku, OpComm - Internet stvari in odprta komunikacijska platforma za integracijo storitev, STV - Procesne in sodobne tehnologije vodenja, SURE - Učinkovita raba električne energije in TIGR - tehnologije za trajnostno in inovativno gradbeništvo.

 

V prvem delu je Tomaž Vidonja predstavil kompetenčne centre kot povezano združenje centrov, ki delujejo na različnih industrijskih področjih in gospodarskih sektorjih. Gre za mehanizem, ki je v Evropi in drugod po svetu zelo uveljavljen in se ga pogosto omenja kot "Industry led competence centres". V Sloveniji je bil mehanizem vpeljan v začetku leta 2011, k čemur je pripomoglo s sofinanciranjem z javnimi sredstvi (EU) takratno ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Danes pa so kompetenčni centri v Sloveniji tudi povezovalni element med ministrstvi (MIZŠ, MGRT in MZZ) ter agencijami (SPIRIT) in gospodarsko zbornico.

 

Vodilno vlogo v centrih imajo podjetja (skupaj jih je v vseh sedmih centrih 55), kjer sodeluje še preko 30 raziskovalnih laboratorijev in ustanov. Kompetenčni centri so odprto poslovno-tehnološko okolje v katerih vodilna izvozno naravnana slovenska podjetja na sedmih ključnih področjih in panogah skupaj z najbolj prodornimi raziskovalci oblikujejo in ustvarjajo tehnologije prihodnosti. Primarni cilj centrov je uporaba tehnologij v inovativnih izdelkih, storitvah in rešitvah z visoko dodano vrednostjo, ki jih podjetja tržijo na obstoječih in novih globalnih trgih. Pri tem pogosto nastajao tudi novi poslovni model in obllikujejo se mnoga presečna področja t.i. "emerging industries", ki so temelj novih tržnih segmentov v naslednjih desetih letih. med drugimi gre na primer za pametna mesta, pametne zgradbe in tovarne in druge rešitve, ki slišijo na ime "pametno" (smart).

 

cocos

Na posvetu se je tudi pokazalo, da so kompetenčni centri med seboj tudi zelo dobro povezani in da s tem zagotavljajo mnogo većjo sposobnost za izvajanje naročil, po drugi strani pa se na mnogih področjih tudi dopolnjujejo s tehnologijami, znanji in izdelki. S tem bodo tudi v prihodnje lažje pridobivali nove projekte in izvajali promocijo za slovenska podjetja vključena v centre.

 

Kompetenčni centri so se po tem dogodku še bolj povezali z gospodarsko diplomacijo in na ta nič utrdili vezi, ki so osnova za bolj učinkovito promocijo in prisotnost slovenskih izdelkov in rešitev na globalnih trgih.

 

Po drugi strani so ekonomski svetovalci dobili enostaven in ažuren vpogled v najbolj prodoren del slovenskega gospodarstva, ki še vedno strateško vlaga v raziskave in še bolj v tehnologije ter razvoj inovativnih izdelkov, ki imajo visoko dodano vrednost, ki jim jo globalni trg tudi prizna.

 

Na pobudo ekonomskih svetovalcev že potekajo dogovori o obiskih kompetenčnih centrov v tujini. Cilji obiskov ne bodo samo formalno spoznavanje in bilateralne predstavitve, ampak priprava predlogov konkretnih skupnih investicijskih projektov na področjih, ki jih kompetenčni centri pokrivajo. Po nepreverjenih informacijah naj bi tako še letos prišlo do nekaj takih obiskov in sicer na Češko in Kitajsko ter v Brazilijo in Indijo.

 

Ker so kompetenčni centri odprte narave, so seveda ves čas vabljena tudi druga podjetja, da se aktivno vključijo in povežejo s centri na področju, ki jih zanima ali na katerih delujejo.

Vse dodatne informacije o delovanju in tudi o priključitvi dobite pri vsakem izmed posameznih centrov ali na info@ict-slovenia.net.

 

Druge novice povezane s tem dogodkom:

Minister Erjavec odprl posvet ekonomskih svetovalcev in gospodarstva

Minister Erjavec:"Gospodarska diplomacija ostaja servis slovenskemu gospodarstvu"

 


Predstavitev KC Opcomm tujim diplomatom

Objavljeno v četrtek, 24. januar 2013

V okviru srečanja, ki ga vsako leto organizira GZS, smo v četrtek, 24.1.2013 ob 17h predstavili kompetenčni center Opcomm, kot enega od pozitivnih primerov in mehanizmov, ki učinkovto skrbi za nove tehnologije in jih prenaša na trg.

 

Predstavitev je bila namenja tudi vsem prisotnim ekonomskim svetovalcem ter direktorjem nekaterih uspešnih slovenskih podjetij, ki so si vzeli čas pozno popoldan. S to predstavitvijo, ki je ena od mnogih, se kompetečni center Opcomm še dodatno aktivno promovira in pozicionira kot regionalni center za področje interneta prihodnosti iin interneta stvari (IoT - Internet of Things).

 

dscn3190 dscn3177

 

 

Druge novice povezane s tem dogodkom:

Srečanje z veleposlaniki in ekonomskimi svetniki, akreditiranimi za Slovenijo na GZS

> Video reportaža z dogodka