Novice

Kompetenčni centri Slovenije – orodje za izvajanje pametne specializacije

Objavljeno v petek, 09. avgust 2013

Po dobrih dveh letih neformalnega sodelovanja so v sredo, 7.8.2013 direktorji slovenskih kompetenčnih centrov podpisali sporazum o povezovanju in sodelovanju CoCoSi – »Competence Centres of Slovenia«. S tem so tudi formalno potrdili, da bodo še naprej in še bolj organizirano povezovali in združevali slovensko izvozno in razvojno naravnano industrijo ter najpodjetnejše in tržno naravnane aplikativne raziskovalne skupine in oddelke fakultet in inštitutov.

 

V CoCoSi je v tem trenutku povezanih štirideset podjetij in šestindvajset raziskovalnih skupin oziroma ustanov, ki so formalni člani kompetenčnih centrov. Poleg tega pa CoCoSi povezuje še preko 30 podjetij, ki so zunanji in strateški partnerji. Kompetenčni centri delujejo na komplementarnih industrijskih področjih in sektorjih, ki so hkrati tudi glavna področja nacionalne strategije pametne specializacije.

 

Gre za kompetenčne centre na področjih Interneta stvari (KC OpComm), računalništva v oblaku (KC CLASS), učinkovite rabe električne energije (KC SURE), sodobnega vodenja procesov (KC STV) ter trajnostnega gradbeništva (KC TIGR). Na ta način ima Slovenija v rokah orodje, ki ji omogoča uresničevanje zastavljenih razvojnih strategij na ključnih področjih in panogah in s katerim bo sposobna kreirati in razviti nova področja nastajajočih panog (t.i. »emerging industries«), ki se oblikujejo ravno na stikih in ob prepletanju tradicionalnih panog in dejavnosti ter so ena od ključnih prioritet strategije razvoja EU.

 

Glavne značilnost mehanizma kompetenčnih centrov, ki so ga pohvalili tudi člani evropske komisije, so:

- Vodilna vloga slovenske industrije in podjetij s ciljem internacionalizacije

- Člani so podjetja z nadpovprečnima izvozom in dodano vrednostjo na zaposlenega

- Približno 40% zasebnih vlaganj podjetij in tudi tržnih sredstev raziskovalnih partnerjev

- Vlaganja v razvoj kompetenc in tehnologij in ne v opremo ter infrastrukturo

- V izhodišču tržno naravnani rezultati, ki so mednarodno konkurenčni in prodajljivi

 

 

S kompetenčnimi centri se krepi predvsem zmožnost izvedbe konkretnih tehnoloških rešitev v praksi in na projektih v tujini, zlasti na strateških in prioritetnih mednarodnih ciljnih trgih Rusije, Kazahstana, Azerbajdžana, Kitajske, Indije in Turčije. Spoznanje, ki ni novo je, da za uspešen prodor na tuje trge, komercializacijo in prodajo, niso dovolj zgolj ideje, znanja, patenti, članki, tehnologije in prototipi, ampak tudi kapital, povezave in prisotnost na tujih trgih, trajnostno delovanje in spremljanje globalnega trga, proizvodne kapacitete, industrializacija, inženiring, novi poslovni modeli in sposobnost integracije ter dolgoročnega vzdrževanja rešitev, izdelkov in storitev. To je tisto, na čemer gradi svojo dolgoročno strategijo CoCoSi. CoCoSi je odprt za vključevanje drugih kompetenčnih centrov in vabi k sodelovanju tudi posamezna podjetja ter raziskovalne oddelke in skupine, ki lahko pripomorejo k še hitrejšemu razvoju slovenske industrije na prednostnih področjih, prispevajo k večji dodani vrednosti ter dodatno dvignejo stopnjo izvoza, zlasti na mednarodne trge, torej trge izven EU.


CoCoSi - slovenski kompetenčni centri v Indiji

Objavljeno v petek, 19. julij 2013

Na posebno povabilo MZZ, ekipe za gospodarsko diplomacijo in kot posledica predstavitve CoCoSi marca 2013 slovenskim ekonomskim svetovalcem, smo se udeležili delegacije, ki se je julija v New Delhiju udeležila indijsko-slovenske mešane komisije in podpisala protokol o sodelovanju, del katerega je tudi znanstveno-tehnološko sodelovanje in v tem okviru imajo poseben pomen in status tudi kompetenčni centri. V treh dneh je bilo poleg ministrskega zasedanja v okviru mešane komisij organizirani še več poslovnih in tehnoloških srečanj.


New Delhi, 19.7.2013

 

Poslovni obisk v Indiji je posledica aktivnega sodelovanja med kompetenčnimi centri in MZZ, ki smo ga pričeli načrtno in intenzivno graditi v marcu letos s predstavitvijo CoCoSi (Competence Centres of Slovenia = združenja slovenskih kompetenčnih centrov) ekonomskim svetovalcem in nadaljevali v maju, ko smo CoCoSi predstavili še tujim veleposlanikom v Sloveniji. Očitno je, da ima povezovanje v CoCoSi in skupno nastopanje mnoge prednosti, zlasti pri internacionalizaciji, iskanju poslovnih priložnosti in konkretnih projektov ter kreiranju novih vsebin/področij = »emerging industries«, ki nastajajo ravno na preseku dveh ali večih kompetenčnih centrov. Da je sodelovanje pogoj za uspeh v Indiji pa velja tudi na splošno.

 

V treh dneh sestankov in srečanj v New Delhiju se je pokazalo, da so Indijci resen in profesionalen zunanjetrgovinski partner, ki ima jasno določene cilje in konsistentno strategijo razvoja države. Država je še vedno glavni sogovornik tudi pri mnogih ali celo pri večini domačih in mednarodnih gospodarskih aktivnostih. Ob tem so nam na CII in GITA tudi povedali, da je v Indiji javno zasebno partnerstvo ali JZP (PPP – public private patrtnership) ena od pomembnejših in prevladujočih oblik sodelovanja, še posebej, ko gre za nove tehnologije, pilotske projekte in sodelovanja s tujino. Zato je bilo izjemno koristno, da smo bili slovenski kompetenčni centri (CoCoSi) člani mešane komisije in tudi vsebinski del meddržavnega protokola. S tem smo naredili prvi korak pri vzpostavitvi delovnega okvira sodelovanja z Indijo v prihodnje. Ob protokolu, ki sta ga slovenska in indijska stran podpisali po zaključku sestanka mešane komisije v torek, pa smo z drugimi obiski pri zbornicah, združenjih, ministrstvih in razvojnih centrih uspeli narediti tudi naslednji korak pri bolj izvedbenem sodelovanju slovenskega gospodarstva in raziskovalno-razvojnih ustanov z Indijo.

 

Skladno z zunanjetrgovinsko strategijo in cilji razvoja Slovenije je Indija eden izmed šestih ključnih ali strateških geografskih trgov, poleg Azerbajdžana, Kazahstana, Kitajske, Rusije in Turčije. Od vseh trgov je največji po številu prebivalcev in najverjetneje tudi po raznolikosti. Indijo sestavlja 28 držav in poleg angleškega jezika imajo 14 oziroma 15, po drugih virih pa 22 drugih uradnih jezikov. Kot zanimivost pa, da sanskrt, ki je tudi eden od izvirnih jezikov Indije, premore tudi dvojino. Navkljub stalni nekaj odstotni letni rasti obsega medsebojne menjave pa le-ta v 2012 ni presegla 300mio €. Zato je pomemben cilj sodelovanja z Indijo, da se menjava med državama pomembno poveča in s tem Indija zares zasede v naslednjih letih mesto pomembnega zunanjetrgovinskega partnerja Slovenije. Na ta način bo Slovenija dosegla tudi večjo gospodarsko samostojnost in manjšo odvisnost od zasičenega evropskega gospodarstva.

 

Cilji obiska


Glavni cilj obiska kompetenčnega centra OpComm v Indiji je bil vzpostaviti sodelovanje na nivoju podobnih organizacij kot sta tehnološka mreža ICT in kompetenčni center OpComm ter promovirati slovensko hi-tech in izvozno naravnano gospodarstvo in najodličnejše raziskovalno-razvojne kapacitete. Po drugi strani pa tudi že preveriti komplementarnost vsebin in ugotoviti poslovne priložnosti bolj konkretnega sodelovanja. V razgovorih se je pokazalo, da imajo velik interes in so ciljno usmerjeni k sodelovanju predvsem na področjih, ki slišijo na prenos tehnologij, komercializacija tehnologij in inovacije. Pri tem pa v Indiji inovacije pojmujejo zelo jasno in manj v povezavi z (običajno dragimi in dolgotrajnimi) raziskavami, kot to počnemo v Evropi ali Sloveniji. Gre za »frugal« inovacije ali ko je »delati z manj« inovacija.

 

Zakaj smo za Indijce zanimivi in kje so priložnosti?


Slovenijo vidijo Indijci kot srčiko hi-tech industrije na nekaterih pomembnih, čeprav nišnih področjih in jim veliko pomeni znamka »EU high-tech inside«. Kot člani EU smo tu prepoznani tudi Slovenci, kar dokazujejo nekatera podjetja, ki so na indijskem trgu že prisotna. Z njihovo pomočjo in sodelovanjem ter na osnovi novega protokola med državama se lahko pričnejo odpirati in izkoriščati nove priložnosti. Tisto, kar pogrešata ob stran, je prehod od besed k dejanjem. Zato smo na sestankih z indijskimi sogovorniki bili konkretni in se dogovorili za mnoge konkretne korake, ki bodo izvedeni do konca leta in v 2014.


Kompetenčni center OpComm aktiven na IoT Week 2013 v Helsinkih

Objavljeno v četrtek, 20. junij 2013

Na posebno povabilo se je IoT Week dogodka udeležil tudi Tomaž Vidonja, direktor kompetenčnega centra OpComm in sodeloval na delavnici posvečeni odprtim sistemom ter uporabo IoT tehnologij v praksi.


Helsinki, 19.6.2013

 

Med 16. in 20. junijem je v Helsinkih potekal teden Interneta stvari (IoT Week). Gre za dogodek, ki združuje IoT tehnologije, inovacije in podjetja. Mnogih delavnic ter predstavitev se je udeležilo preko 200 udeležencev iz Evrope in tudi iz drugih držav.

 

Na posebno povabilo organizatorja se je delavnice posvečene odprtim sistemom ter praktični uporabi IoT udeležil Tomaž Vidonja, direktor kompetenčnega centra OpComm. Glavni poudarki delavnice so bili, da je poslovnih modelov veliko, da je še vedno premalo razvit sistem, ki bi bil odprt in neodvisen od specifičnih rešitev posameznih podjetij ali skupin in da je sta dve večji področij, ki predstavljata oviro za uspešnejšo komercializacijo IoT tehnologij, področje interoperabilnosti ter integracije.

 

IoT Week ostaja eden osrednjih dogodkov IoT projektov v Evropi in je prvenstveno raziskovalnega značaja, čeprav ima ambicije projekte in rezultate čim bolj povezati in navezati na industrijo, podjetja in trge. Velika večina evropskih IoT projektov temelji na FP7 programu, ki se izteka. To velja tudi za IoT-a (arhitekturni model IoT), ki je vodilni EU projekt na področju IoT arhitekture in tudi osnova IoT foruma. Slednji je sedaj deloval pod okriljem IoT kot blagovna znamka oziroma smo se pod tem imenom srečevali in povezovali različni deležniki na področju IoT, ne samo iz Evrope, tudi širše. Od dogodka v Helsinkih pa IoT Forum postaja formalno združenje in poslovna entiteta s sedežem v Ženevi.


Kompetenčni center OpComm na eKonferenci na Bledu predstavil koncept pametnih državljanov

Objavljeno v ponedeljek, 10. junij 2013

V okviru 26. eKonference, ki je tradicionalno potekala na Bledu, je bil Kompetenčni center OPCOMM, ki pokriva tehnologije Interneta stvari, povabljen k aktivnemu sodelovanju. Internet stvari (IoT – Internet of Things) postaja vse bolj in bolj globalno zanimiva tema in tehnologija, ki prinaša radikalne spremembe tako v gospodarstvu, kot tudi v družbi ter okolju. Tomaž Vidonja, izvršni direktor, OPCOMM je sodeloval kot eden izmed treh uvodničarjev na dogodku.


Bled, 10.6.2013

 

Uvodni poslovni panel z naslovom »Pametni državljani ali Pametna mesta« je potekal v ponedeljek 10 junij, 2013 in mu je predsedovala Dianne Lux Wigand, izredni profesor, Univerz Arkansas, Little Rock, ZDA. Slišali smo tri zanimive predstavitve, ki so obravnavala različne vidike interneta stvari in z njim povezanih tehnologij.

 

Prva predstavitev z naslovom »Smart, Clever or Intelligent – How “Things” will Behave Tomorrow?«, ki jo je izvedel Werner Dorfmeister, vodja tehnološkega oddelka Enterprise Services, Hewlett Packard, je predstavila elemente interneta stvari in potencialne možnosti razvoja.

Sledila je predstavitev Tomaža Vidonje, izvršnega direktorja Kompetenčnega centra OPCOMM, ki je bila osredotočena na vlogo državljanov v pametnih mestih. Posebej je bilo zanimivo videti in razumeti potencial tehnologije interneta stvari, ki omogoča boljše in bolj kakovostno življenje v različnih vrstah mest, v različnih državah z različnimi kulturami.

 

Uvodni del je sklenil Jesse Marsh, Atelier Studio Associato, Italija, ki je govoril o vlogi javnega sektorja pri spodbujanju inovacij, prav tako tesno povezanih s tehnologijami interneta stvari.

 

O eKonefrenci


Po letih hitrega tehnološkega napredka, je čas za razmislek o tem, kako informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), informacijski sistemi in aplikacije bistveno spremenijo, kako posamezniki in organizacije komunicirajo, interakcirajo in organizirajo. Zdaj je prišel čas, da raziščemo vpliv teh gibanj na posameznike, organizacije in družbo.

 

Ta konferenca edinstvena naslavlja trenutne dosežke, priložnosti in izzive, ki se odražajo v demografskih, organizacijskih in tehnoloških spremembah, dobrem počutju in zdravju posameznika, starostnim skupinam in organizacijami; zahtevam velikih podatkov ter oblikovanje in upravljanje spletnih skupnosti. Poleg tega, konferenca spodbuja prispevke s poudarkom na novih organizacijskih oblik udeležbe, sodelovanja, razvoja zaupanja in vodenje v virtualnih organizacijah.


CoCoSi- slovenski kompetenčni centri se predstavijo tujim diplomatom

Objavljeno v sobota, 25. maj 2013

V petek 24.5.2013 so se v Spodnji Idriji v Kendovem dvorcu slovenski kompetenčni centri, ki se povezujejo in nastopajo pod skupnim imenom CoCoSi - Competence centres of Slovenia, predstavili tujim diplomatom.

 

V uvodu je zbrane nagovoril minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo in pri tem izpostavil pomen raziskovalnega in znanstvenega dela ter smotrnost vlaganj vanju. Poudaril je, da so multiplikativni učinki vlaganj v ti področji, še posebej v povezavi s podejtji in industrijskimi partnerji, dolgoročno bistveno večji od vlaganj zgolj v infrastrukturo. Tak primer so tudi kompetenčni centri, ki so inštrument namenjen spodbujanju koncentracije znanj in kompetenc na ključnih in za slovenijo strateško najpomembnejših tehnoloških področjih. 

Kompetenčni centri združujejo partnerje iz gospodarstva in javnega raziskovalnega sektorja z namenom okrepiti razvojni potencial in uporabo novih tehnologij za razvoj novih, konkurenčnih izdelkov, storitev in procesov. V centrih vodilno vlogo igrajo podjetja in se povezujejo z najboljšimi raziskovalnimi skupinami. Tisto kar centre dela še posebej aktualne pa so zasebna vlaganja, ki jih spodbujajo, saj podjetja in ustanove iv programe centrov vlagajo povprečno okoli 40% z lastnih tržnih sredstev.

Po besedah ministra se bo z obstoječimi mehanizmi nadaljevalo in ministrstvo dela na tem, da bi tudi v novi finančni perspektivi zagotovili sredstva za sofinanciranje kompetenčnih centrov, saj predstavljajo primer uspešne integracije slovenske industrije in akademske sfere, z lepimi možnostmi za uspeh na mednarodni ravni.

Konkretno podporo je kompetenčnim centrom dal pri svojem nagovoru tudi mag. Uroš Rožič, sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kompetenčnicentri, ki jih vodijo in upravljajo zasebni neprofitni zavodi in v katerih so združena podjetja in raziskovalni inštituti v obliki konzorcija, so po njegovi oceni prepričali, da je bila odločitev vlade, da podpre centre odličnosti, kompetenčne center in regionalne razvojne centre, prava. Vsi trije mehanizmi povezujejo najboljše znanstvene time, najbolj podjetne družbe in najbolj inovativne raziskovalce iz industrije.

 

Ključno za uspeh kompetenčnih centrov je tudi to, da jih sestavljajo nadpovprečni slovenski izvozniki ter aktivni in prodorni javno raziskovalni inštituti, ki skupaj dokazujejo, da industrija, podjetništvo in vrhunska znanost ter raziskave lahko odlično in ciljno sodelujejo ter imajo konkretne rezultate. Kompetenčne centre podpirata tako ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kot tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Poleg tega pa so kompetenčni centri postali prepoznavni tudi v okviru aktivnosti MZZ, zlasti njihove gospodarske diplomacije.


Trenutno v Sloveniji deluje sedem kompetenčnih centrov (KC): KC BME - Biomedicinska tehnika, zdravje in znanost o življenju, KC BRIN - biotehnološki razvoj in inovacije, hrana in zdravje, KC CLASS - storitve podprte z računalništvom v oblaku, KC OpComm - Internet stvari in odprta komunikacijska platforma za integracijo storitev, KC STV - Procesne in sodobne tehnologije vodenja, KC SURE - Učinkovita raba električne energije in KC TIGR - tehnologije za trajnostno in inovativno gradbeništvo.

 

V svojih predstavitvah so vodje kompetenčnih centrov predstavili področja na katerih delajo, izpostavili glavne kompetence in tehnologije, ki so rezultat dela in ob zaključku tudi glavne prototipe bodočih izdelkov in storitev, ki jih podjetja pripravljajo za globalne trge. Velika večina teh rezultatov pa je rezultat skupnega dela, ne samo med podjetji in raziskovalnimi ustnaovami, ampak tudi med različnimi podjetji. To je še posebej pomembno v času, ko se morajo tudi podjetja več in bolje povezovati, da dosežejo ustrezno spobnost nastopa na globalnih trgih. Prepogosto ustvarjamo v Sloveniji odlične izdelke in rešitve z uporabo domače pameti, kot radi zapišemo, a še vedno jih premalo na globalnih trgih tudi prodamo. To je tudi ena od glavnih nalog in dejavnosti kompetenčnih centrov.

 

Centri so odprti za povezovanje z ostalimi slovenskimi podjetji in raziskovalnimi oddelki in ustanovami in tudi tujimi partnerji na omenjenih sedmih področjih. Za vse informacije, kako se z njimi povezati in sodelovati, dobite na njihvoih spletnih straneh ali pa preko elektronskega poštnega naslova info@ict-slovenia.net.

 

Ostale povezane novice:

Minister dr. Pikalo v Idriji o odličnosti Kompetenčnih centrov, 24.5.2013

Mag. Uroš Rožič na predstavitvi kompetenčnih centrov v Idriji, 24.5.2013