Novice

KC OpComm se predstavi na MOS 2013 v Celju

Objavljeno v torek, 17. september 2013

Na posebno povabilo vodje odbora za znanost in tehnologije pri obrtno podjetniški zbornici se je kompetenčni center OpComm predstavil na skupni stojnici na MOS 2013 - Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju.

 

Celje, 17.9.2013

 

Cilj udeležbe KC OpComm je bil vzpostavitev sodelovanja z OZS. Med člani OZS je namreč tudi veliko odličnih slovenskih podjetnikov, ki se uspešno tržijo tudi na tujih trgih. Mnogi med njimi pogosto nastopajo samostojno in tudi nimajo dovolj zaposlenih, ki bi se lahko načrtno in učinkovito ukvarjali z vključevanjem v različne evropske in mednarodne raziskovalno razvojne programe in projekte. Na to so nas opozorili na sestanku, ki smo ga imeli tudi s predstavniki skupine za internacionalizacijo pri OZS.

 

Dogovorili smo se za bolj povezano delovanje ter načrtno vključiti najprodornejše člane OZS v kompetenčni center OpComm ter tudi Tehnološko mrežo ICT. S tem se bo tudi pomembno okrepilo področje informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki je eno od ključnih strateških nacionalnih področjih ter temeljno področje strategije pametne specializacije.

 

Povezane novice:

- Predstavitev MOS 2013


Srečanje z direktorjem za mednarodno poslovno sodelovanje (MSME) iz Indije

Objavljeno v torek, 17. september 2013

Na mednarodnem obrtnem sejmu v Celju se je direktor KC OpComm Tomaž VIdonja skupaj z direktorjem KC SURE Matejem Gajzerjem srečal z g. Shuklo, direktorjem na indijskem ministrstvu za mikro, mala in srednja podjetja (MSME).


Celje, 17.9.2013

 

Obisk je posledica obiska KC OpComm na MSME julija letos v New Delhiju, kjer so bila oblikovana izhodišča za nadaljnja sodelovanja.

 

MSME zanima predvsem vzpostavitev tesnejšega sodelovanja med indijskimi in slovenskimi visoko tehnološkimi podjetji ter učinkovitejši pretok znanj med obema stranema. Sodelovanje jih zanima na treh področjih: IKT – informacijsko komunikacijske tehnologije, energetska učinkovitost in orodjarstvo. MOS v Celju je odlično okolje, ki povezuje obe državi, hkrati pa si Indija želi mnogo večje prisotnosti indijskih podjetij v Sloveniji in s tem tudi v Evropi. To je tudi točka okoli katere se gradijo naslednji koraki v medsebojnem sodelovanju.


Delovno srečanje slovenskih kompetenčnih centrov z novo veleposlanico v Indiji

Objavljeno v ponedeljek, 16. september 2013

Slovenski kompetenčni centri - CoCoSi (Competence Centeres od Slovenia) smo se srečali na delovnem sestanku z novo veleposlanico v Indiji, gospo Darjo Bavdaž Kuret.


Ljubljana, 16.9.2013

 

V odprtem razgovoru smo direktorji štirih kompetenčnih centrov (KC SURE, KC TIGR, KC STV in KC OpComm) predstavili vlogo, pomen in dosedanje dosežke kompetenčnih centrov ter tudi nekoliko več povedali o svojih nadaljnjih načrtih. Ker smo se CoCoSi julija letos udeležili tudi mešane komisije med Indijo in Slovenijo v New Delhiju, ko je bil veleposlanik še gospod Janez Premože, smo del pogovora posvetili tudi že dogovorjenim aktivnostim z indijsko stranjo.

 

Na strani mnogih podjetij in tudi nekaterih JRO (javno raziskovalnih organizacij), ki jih združuje CoCoSi, vlada precejšnje zanimanje za sodelovanje z Indijo. Na eni strani za poslovno in na drugi strani za trajnostno in strateško visoko tehnološko sodelovanje pri skupne razvoju novih in inovativnih rešitev ter izdelkov. Še posebej gre za področja energetske učinkovitosti, pametnih mest, IKT, industrije in avtomatizacije ter orodjarstva.

 

Do konca leta so v načrtu tri konkretne aktivnosti in sicer ustanovitev slovensko indijskega poslovnega sveta, v začetku leta napovedan obisk ministra gospoda Patela v Sloveniji ter posebno vabilo indijske GITA (Global Innovation and Technology Alliance) na tradicionalni letni visoko tehnološki dogodek, kjer gre za srečanje držav, ki z Indijo sodelujejo v bilateralnih programih tehnološkega razvoja. Svoje sodelovanje so že potrdile Španija, Velika Britanija, Švedska, Finska, Kanada, Izrael, Tajvan in Japonska, Slovenija pa je dobila posebno povabilo in dogovori so v teku.

 

Gospa veleposlanica je ponudila polno podporo pri povezovanju z Indijo in se priporočila, da jo o nadaljnjih aktivnostih redno obveščamo.

 

Povezane novice:


Kompetenčni center OpComm in center odličnosti BIK se povezujeta

Objavljeno v petek, 30. avgust 2013

Konec avgusta sta kompetenčni center OpComm in center odličnosti BIK podpisala sporazum o sodelovanju. Gre za prvi primer formalnega povezovanja med dvema komplementarnima mehanizmoma, ki ju je vzpostavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šolstvo (takrat MVZT) z namenom strateške, trajnostne in sistemske podpore znanstveno tehnološkega in inovativnega okolja.


Ljubljana, 30.8.2013

 

S centri odličnosti (v svetu znani kot Centres of Excellence) je Slovenija podprla predvsem odlično znanost in bazične raziskave. Z mehanizmom kompetenčnih centrov (Competence Centres) pa smo v Sloveniji uspeli tudi na nacionalnem nivoju vzpostaviti okolje, ki z razvojem tako tehnologij kot tudi netehnoloških kompetenc krepi povezovanje tržno naravnanih rešitev in aplikativne znanosti.

 

Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo in kompetenčni center OpCommm, ki razvija tehnologije na področju Interneta stvari (Internet of Things) vidita skupen interes povezovanja predvsem na področju senzorjev, ki jih je moč povezovati v internet in različne sisteme za pametne rešitve (Smart solutions). Na trgu vlada veliko zanimanje predvsem za rešitve na področjih pametnih mest (Smart cities), pametnih zgradb (Smart buildings), pametnih tovarn (Smart factories) ter tudi pametnih omrežij (Smart grids), učinkovite rabe energije in pametnega upravljanja s sredstvi.

 

Pri tem so tehnologije senzorjev in brezžičnih senzorskih omrežij v povezavi z IoT platformami in aplikacijami ključne za kreiranje novih izdelkov in rešitev. Le-te tudi pogosto temeljijo na novih poslovnih modelih.

 

S podpisom sporazuma bosta oba centra zagotovila še večji pretok znanja ter pospešila krepitev obeh centrov in povečala uspešnost nastopov z novimi izdelki in rešitvami na mednarodnih trgih.


Alpineon’s KC OpComm speaker recognition system wins the ICB challenge

Objavljeno v torek, 27. avgust 2013

Alpineon participated at the ICB 2013 speaker recognition challenge with its ALP KC OpComm speaker recognition system. The competition was performed on the challenging MOBIO database and it attracted many of the best speaker recognition groups. The ALP KC OpComm system scored best in most of the competitive categories, among them it achieved the best overall speaker recognition performance. The success was rounded off by taking first place in the face recognition part of the challenge.