Kompetenčni centri Slovenije navdušili ekonomske svetovalce

Objavljeno v Sreda, 27. Marec 2013

Na posebno povabilo Mnistrstva za zunanje zadeve se je v torek, 26.3.2013 na Brdu pri Kranju sedem slovenskih kompetenčnih centrov predstavilo slovenskim ekonomskim svetovalcem na njihovem letnem posvetu. V kratki in dinamični predstavitvi so pokazali zakaj na njih slovensko gospodarstvo lahko računa in kaj je tisto, kar podjetja v vodilnih slovenskih panogah pripravljajo za prodajo na globalnih trgih. V odprtem pogovoru, ki je sledil, je bilo premalo časa za vsa vprašanja, zato so se pogovori nadaljevali tudi še v času kosila in v popoldanskem delu programa tega posveta.

 

Po podatkih organizatorja se je posveta v poslovnem popoldanskem delu udeležilo preko 150 podjetij in organiziranih je bilo rekordnih preko 700 individualnih srečanj podjetnikov in ekonomskih svetovalcev. T adogodek je na ta način pokazal in potrdil pozitivno vlogo MZZ, ki jo ima pri globalnem trženju slovenskih izdelkov in podjetij s tem da "odpira vrata" v tujini.

 

V dopoldanskem delu, ki je bil sicer namenjen zgolj ekonomskim svetovalcem, so enotno nastopili slovenski kompetenčni centri BME - Biomedicinska tehnika, zdravje in znanost o življenju, BRIN - biotehnološki razvoj in inovacije, hrana in zdravje, CLASS - storitve podprte z računalništvom v oblaku, OpComm - Internet stvari in odprta komunikacijska platforma za integracijo storitev, STV - Procesne in sodobne tehnologije vodenja, SURE - Učinkovita raba električne energije in TIGR - tehnologije za trajnostno in inovativno gradbeništvo.

 

V prvem delu je Tomaž Vidonja predstavil kompetenčne centre kot povezano združenje centrov, ki delujejo na različnih industrijskih področjih in gospodarskih sektorjih. Gre za mehanizem, ki je v Evropi in drugod po svetu zelo uveljavljen in se ga pogosto omenja kot "Industry led competence centres". V Sloveniji je bil mehanizem vpeljan v začetku leta 2011, k čemur je pripomoglo s sofinanciranjem z javnimi sredstvi (EU) takratno ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Danes pa so kompetenčni centri v Sloveniji tudi povezovalni element med ministrstvi (MIZŠ, MGRT in MZZ) ter agencijami (SPIRIT) in gospodarsko zbornico.

 

Vodilno vlogo v centrih imajo podjetja (skupaj jih je v vseh sedmih centrih 55), kjer sodeluje še preko 30 raziskovalnih laboratorijev in ustanov. Kompetenčni centri so odprto poslovno-tehnološko okolje v katerih vodilna izvozno naravnana slovenska podjetja na sedmih ključnih področjih in panogah skupaj z najbolj prodornimi raziskovalci oblikujejo in ustvarjajo tehnologije prihodnosti. Primarni cilj centrov je uporaba tehnologij v inovativnih izdelkih, storitvah in rešitvah z visoko dodano vrednostjo, ki jih podjetja tržijo na obstoječih in novih globalnih trgih. Pri tem pogosto nastajao tudi novi poslovni model in obllikujejo se mnoga presečna področja t.i. "emerging industries", ki so temelj novih tržnih segmentov v naslednjih desetih letih. med drugimi gre na primer za pametna mesta, pametne zgradbe in tovarne in druge rešitve, ki slišijo na ime "pametno" (smart).

 

cocos

Na posvetu se je tudi pokazalo, da so kompetenčni centri med seboj tudi zelo dobro povezani in da s tem zagotavljajo mnogo većjo sposobnost za izvajanje naročil, po drugi strani pa se na mnogih področjih tudi dopolnjujejo s tehnologijami, znanji in izdelki. S tem bodo tudi v prihodnje lažje pridobivali nove projekte in izvajali promocijo za slovenska podjetja vključena v centre.

 

Kompetenčni centri so se po tem dogodku še bolj povezali z gospodarsko diplomacijo in na ta nič utrdili vezi, ki so osnova za bolj učinkovito promocijo in prisotnost slovenskih izdelkov in rešitev na globalnih trgih.

 

Po drugi strani so ekonomski svetovalci dobili enostaven in ažuren vpogled v najbolj prodoren del slovenskega gospodarstva, ki še vedno strateško vlaga v raziskave in še bolj v tehnologije ter razvoj inovativnih izdelkov, ki imajo visoko dodano vrednost, ki jim jo globalni trg tudi prizna.

 

Na pobudo ekonomskih svetovalcev že potekajo dogovori o obiskih kompetenčnih centrov v tujini. Cilji obiskov ne bodo samo formalno spoznavanje in bilateralne predstavitve, ampak priprava predlogov konkretnih skupnih investicijskih projektov na področjih, ki jih kompetenčni centri pokrivajo. Po nepreverjenih informacijah naj bi tako še letos prišlo do nekaj takih obiskov in sicer na Češko in Kitajsko ter v Brazilijo in Indijo.

 

Ker so kompetenčni centri odprte narave, so seveda ves čas vabljena tudi druga podjetja, da se aktivno vključijo in povežejo s centri na področju, ki jih zanima ali na katerih delujejo.

Vse dodatne informacije o delovanju in tudi o priključitvi dobite pri vsakem izmed posameznih centrov ali na info@ict-slovenia.net.

 

Druge novice povezane s tem dogodkom:

Minister Erjavec odprl posvet ekonomskih svetovalcev in gospodarstva

Minister Erjavec:"Gospodarska diplomacija ostaja servis slovenskemu gospodarstvu"

 

Connect via Linkedin Follow us on Facebook