Slovenija poenotila in potrdila vsebino Operativnega programa

Objavljeno v Petek, 14. November 2014

Kohezijski regiji Vzhodna in Zahodna Slovenija potrdili vsebino Operativnega programa Slovenije za črpanje EU kohezijskih sredstev.


13.11.2014, Ljubljana

 

Sveta Kohezijske regije Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija sta dala soglasje na vsebino enotnega Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020. Gre za izvedbeni dokument, ki bo v naslednjem sedemletnem obdobju podlaga za črpanje 3,2 milijarde evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada.

Vlada bo operativni program obravnavala prihodnji teden, po njegovi potrditvi pa bo Slovenija dokument posredovala v končno potrditev v Bruselj, ki jo pričakujemo konec letošnjega leta. V tem primeru bodo lahko resorna ministrstva že v prvem polletju leta 2015 objavila prve javne razpise.

Več na: http://www.svrk.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5885/

Connect via Linkedin Follow us on Facebook