Slovenska predstavitev na največji indijski konferenci IT v zdravstvu

Objavljeno v Četrtek, 25. September 2014

Poleg ogromnih vlaganj v podjetništvo in infrastrukturo, vlaga Indija največ sredstev in energije v izobraževanje in zdravstvo. Zlasti slednje predstavlja eno najhitreje rastočih panog v Indiji. Zato je bila že peta mednarodna konferenca »THIT 2014«, ki je potekala v Kalkuti med 5. in 6. Septembrom, odlična priložnost za promocijo slovenskih tehnologij, izdelkov in rešitev.


THIT (Transforming Healthcare with IT) je največji dogodek v Indiji, ki je posvečen IT-ju in zdravstvenem varstvu. Sestavljen je iz konferenčnega dela in razstavnega dela. THIT tradicionalno, letos že petič, organizira Apollo Hospitals, eden največjih bolniških sistemov v Indiji.

Letošnji dogodek, je privabil preko 350 udeležencev iz iz več kot 30 držav. Prvič letos, se ga je udeležila tudi Slovenija. Konferenčni del je bil organiziran kot glavni dogodek in je potekal v veliki dvorani.  Razstavni del pa je bil namenjen predvsem sponzorjem in je potekal vzporedno. Na njem se je predstavilo okoli petnajst ponudnikov IT rešitev in izdelkov za bolnišnice, zdravstvene domove, diagnsotične centre  in ostale ustanove s področja zdravstva. zunaj v 15 kabinah. V predstavitvi, ki jo je imel v imenu slovenskega visokotehnološkega grozda »Smart Healthcare & Wellbeing« je Tomaž Vidonja predstavil ekosistem, ki temlji na OpenEHR in glavne reference ter uspešne rešitve. Ker je indijsko ministrstvo za zdravstvo ravno zaključilo in objavilo nacionalno standardizacijo EHR sistema in je pričelo s pripravo priporočil (Guidelines) za EHR, so slovenski grozd in partnerje povabili k sodelovanu. Še posebej, ker je model OpenEHR zajet tudi v dokumentu o standardizaciji in ga vidijo kot eno od primernih rešitev.


Glavna ugotovitev je, da je indijski trg na področju IT v zdravstvu velik, da raste in da imamo v Sloveniji mnogo ustreznih rešitev, ki so konkurenčne in imajo velik potencial za prodor in prodajo. Ob mnogih izzivih indijskega zdravstva, kot je pomanjkanje zdravnikov, osebja ter njihov čas posvečanja pacientom, ter splošno pomanjkanje osnovne zdravstvene oskrbe in storitev na podeželjih, ki so pogosto težko dostopne z vozili, so se skozi mnoge razgovore z indijskimi partnerji na dogodku pokazali odkriti interesi in izražene potrebe po sodelovanju ter povpraševanje po konkretnih rešitveh.

 

V osnovi se v Indiji pričakuje, da  bi IT moral zagotoviti zmanjšanje stroškov in lažje vzdrževanje, pospešiti uvajanje ter izboljšati situacijo pri pomanjkanju osebja in strokovnjakov. IT kot podpornik zdravstvenega varstva, še ni dovolj razvit.

 

V Indiji so bolnice praktično povsod in zdravstveno varstvo v splošnem raste in se razvija. Zato slovenski grozd »Smart Healthcare & Wellbeing« načrtuje aktivno promocijo in trženje v Indij tudi v naslednjem letu.Dolgoročni cilj je nadaljnja prisotnost slovenske IT panoge v zdravstu na tem trgukrepitev povezav, sodelovanje z ljudmi in podjetji, ki so že dali pozitiven odziv in vzpostavitev novih sodelovanj.

 

 

 

Connect via Linkedin Follow us on Facebook