Slovenska visoka tehnologija v Indiji

Objavljeno v Četrtek, 14. November 2013

V New Delhiju je med 12. in 13. novembrom potekal največji in najbolj priznan znanstveno tehnološki dogodek v Indiji GITA Annual Platform 2013, ki ga organizira GITA (Global Innovation and Technology Alliance). GITA sta skupaj ustanovila indijsko ministrstvo za znanost in tehnologijo ter zveza indijske industrije CII (Confederation of Indian Industries) in gre za primer dobre prakse javno zasebnega partnerstva.


Slovenija se na ta način umešča v Indiji med vodilne svetovne visoko tehnološke države, skupaj devet, ki jih je Indija povabila k sodelovanju.Tradicionalnim državam, ki so že dalj časa prepoznani indijski visoko tehnološki partnerji Finski, Kanadi, Izraelu, Japonski, Španiji, Švedski, Tajvanu in Veliki Britaniji smo se letos prvič pridružili tudi Slovenci.

 

Aktivna udeležba ne tem dogodku je posledica obiska in predstavitve slovenskih kompetenčnih centrov CoCoSi na sedežu GITE letos julija v New Delhiju (Novica, 19.7.2013), ko smo dobili posebno povabilo za udeležbo in predstavitve na novembrskem dogodku.

 

Katere panoge in področja so v Indiji pomembna?

 

Od osmih ključnih tehnoloških področij, smo se Slovenci predstavili na šestih in sicer: biotehnologiji, zeleni proizvodnji, domovinski varnosti, farmaciji in zdravstvu, obnovljivi energiji ter informacijsko komunikacijskih tehnologijah (ICT).

 

Poleg štirih kompetenčnih centrov (BRIN, SURE, STV in OpComm) sta se predstavila še dva centra odličnosti (BIK in NAMASTE) ter podjetje Robotina, ki že uspešno deluje in posluje na indijskem trgu in je ta dogodek izkoristilo tudi za uradno odprtje (joint-venture) podjetja v Indiji.

 

Zakaj v Indijo s kompetenčnimi centri in s centri odličnosti?

 

Indijski trg nikakor ni nepopisan list, ko gre za sodelovanje slovenskih in indijskih podjetji in tudi samostojnega nastopanja slovenskih podjetij na tem trgu. Do sedaj pa so praviloma iz Slovenije v Indiji bila prisotna predvsem večja podjetja. S kompetenčnimi centri in centri odličnosti, ki združujejo blizu 100 slovenskih visokotehnoloških podjetij in več deset oddelkov javno raziskovalnih ustanov pa sodelovanje z Indijo dobiva dve ključni novi strateški dimenziji.

 

Po eni strani se gradi skupno in povezano nastopanje in sodelovanje v okviru glavnih področij oziroma panog (obnovljivi viri energije, zelena proizvodnja, pametne zgradbe in pametna mesta, ICT idr.), kar zagotavlja koncentracijo in izvedbene kapacitete. Po drugi strani pa se oblikujejo dolgorčna znanstveno-tehnološka sodelovanja, ki prinašajo trajnost in sistematično izgradnjo kompetenc in vezi na indijskem trgu.

 

To pa hkrati tudi pomeni, da te oblike in načini nastopanja niso primerni za cilje, ko želi posamezno podjetje, ki ima izdelke, z njim na indijski trg. V tem primeru so na razpolago druge organizacije in načini dela, od individualnih obiskov sejemskih prireditev pa do individualnih obiskov poslovnih partnerjev.

 

Skupen nastop – promocija tudi »hi-tech« Slovenije

 

Ob predstavitvi tehnologij slovenskih kompetenčnih centrov in centrov odličnosti je v svojem nagovoru minister za zunanje zadeve, gospod Karel Erjavec poudaril, da smo z aktivno udeležbo na GITA dogodku pokazali, da lahko le skupaj in v sodelovanju premikamo meje. Tako geografske, kot tiste v naših glavah. Zagotovil je, da bo gospodarska diplomacija še naprej v oporo vsem, ki želijo in znajo prodati svoje znanje na globalnih trgih, naj si bo v obliki izdelkov, rešitev, svetovanja ali skupnih projektov.


 

Dogodka se je udeležil tudi direktor direktorata za znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šolstvo Urban Krajcar, ki je predstavil slovenska inovacijska mehanizma centre odličnosti in kompetenčne centre ter strategijo razvoja Slovenije na tem področju. Udeležbo in dogodek je ocenil kot odlično priložnost za nadaljnji razvoj in poudaril, da je v 2014 potrebno na indijskem trgu vztrajati naprej, kar bo MIZŠ podprlo. Po eni strani s skupnimi projekti, ki bodo posledica Sporazuma o znanstveno tehnološkem sodelovanju med Indijo in Slovenijo ter po drugi strani z udeležbo na naslednjem GITA dogodku v 2014.

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dogodek podprlo preko svoje izvajalske agencije Spiriti z delnim kritjem stroškov razstavnega prostora.

 

Za celotno organizacijo in izvedbo v New Delhiju pa se imamo zahvaliti celotni ekipi na slovenskem veleposlaništvu v New Delhiju ter njihovi podjetnosti, iznajdljivosti ter vztrajnosti.

 

Kako naprej?

 

Za sodelovanje s centri je bilo z indijske strani veliko zanimanja, kar je še dodatno odprlo vrata podjetjem in tudi raziskovalnim ustanovam na indijski trg ter slovenskim inovacijskim centrom. Nekaj stikov smo centri  navezali tudi z drugimi državami (Španija, Finska, Velika Britanija) ter se dogovorili za naslednje korake.

 

Indija se še naprej razvija z veliko hitrostjo in bo v naslednjih dveh desetletjih postala za Kitajsko in ZDA največja gospodarska sila. Vendar pa so njene značilnosti, od naravnih, do kulturnih specifične, zato je pomembno, da se v času, ko se Indija odpira in išče drugačne načine sodelovanja s svetom, Evropo, če hočete tudi Slovenijo, na to priložnost še bolj aktivno odzovemo tudi v Sloveniji.

 

Kompetenčni centri (CoCoSi) pripravljamo načrt aktivnosti za 2014 in k sodelovanju vabimo tudi ostala podjetja in organizacije, ki imajo interes in ponujajo konkreten doprinos k krepitvi vsebnskih področij na katerih delujemo kompetenčni centri.

 

 

O GITA dogodku

Dogodek GITA Annual Platform 2013 (12-13 november 2013) je največji forum za vzpostavljanje poslovnih povezav in sodelovanja na področjih znanosti, tehnologij in inovacij v Indiji. Forum združuje in gosti globalne ponudnike visokih tehnologij, investitorje, predstavnike indijske industrije, podjetnike in inovatorje, znanstvenike in akademike ter visoke vladne predstavnike in mnoge druge, ki naslavljajo posamezne poslovne izzive in tehnološka vprašanja z namenom iskanja odgovorov ter vzpostavitvljanja sodelovanj. Dogodek obsega razstavo nekaterih najbolj inovativnih tehnologij iz Indije in sveta, v njegovem okviru pa potekajo predstavitve na osmih prioritetnih področjih (sektorjih) ter neformalni pogovori in poslovna (B2B) srečanja.

 

O CoCoSi

CoCoSi – Competence Centres of Slovenia, je neformalno združenje slovenskih kompetenčnih centrov: V njih je povezanih preko 50 visoko tehnoloških slovenskih podjetji, ki so pretežni izvozniki z nadpovprečno dodano vrednostjo ter preko 30 oddelkov in laboratorijev javnih raziskovalnih organizacij, ki se ukvarjajo z uporabno znanostjo in tehnologijami. Sedem centrov pokriva ključna strateška in prednostna nacionalna tehnološka področja na katerih združujejo slovesnko industrijo in raziskovalne organizacije. Na ta način CoCoSi ne zagotavlja samo kompetenc, ampak tudi koncentracijo kapacitet, cenejše in učinkovitejše nastope na mednarodnih trgih, še posebej v  Indiji, na Japonskem in na Kitajskem ter trajnostno tehnološko sodelovanje.

 

www.cocosi.si

 

Connect via Linkedin Follow us on Facebook