CoCoSi - slovenski kompetenčni centri v Indiji

Objavljeno v Petek, 19. Julij 2013

Na posebno povabilo MZZ, ekipe za gospodarsko diplomacijo in kot posledica predstavitve CoCoSi marca 2013 slovenskim ekonomskim svetovalcem, smo se udeležili delegacije, ki se je julija v New Delhiju udeležila indijsko-slovenske mešane komisije in podpisala protokol o sodelovanju, del katerega je tudi znanstveno-tehnološko sodelovanje in v tem okviru imajo poseben pomen in status tudi kompetenčni centri. V treh dneh je bilo poleg ministrskega zasedanja v okviru mešane komisij organizirani še več poslovnih in tehnoloških srečanj.


New Delhi, 19.7.2013

 

Poslovni obisk v Indiji je posledica aktivnega sodelovanja med kompetenčnimi centri in MZZ, ki smo ga pričeli načrtno in intenzivno graditi v marcu letos s predstavitvijo CoCoSi (Competence Centres of Slovenia = združenja slovenskih kompetenčnih centrov) ekonomskim svetovalcem in nadaljevali v maju, ko smo CoCoSi predstavili še tujim veleposlanikom v Sloveniji. Očitno je, da ima povezovanje v CoCoSi in skupno nastopanje mnoge prednosti, zlasti pri internacionalizaciji, iskanju poslovnih priložnosti in konkretnih projektov ter kreiranju novih vsebin/področij = »emerging industries«, ki nastajajo ravno na preseku dveh ali večih kompetenčnih centrov. Da je sodelovanje pogoj za uspeh v Indiji pa velja tudi na splošno.

 

V treh dneh sestankov in srečanj v New Delhiju se je pokazalo, da so Indijci resen in profesionalen zunanjetrgovinski partner, ki ima jasno določene cilje in konsistentno strategijo razvoja države. Država je še vedno glavni sogovornik tudi pri mnogih ali celo pri večini domačih in mednarodnih gospodarskih aktivnostih. Ob tem so nam na CII in GITA tudi povedali, da je v Indiji javno zasebno partnerstvo ali JZP (PPP – public private patrtnership) ena od pomembnejših in prevladujočih oblik sodelovanja, še posebej, ko gre za nove tehnologije, pilotske projekte in sodelovanja s tujino. Zato je bilo izjemno koristno, da smo bili slovenski kompetenčni centri (CoCoSi) člani mešane komisije in tudi vsebinski del meddržavnega protokola. S tem smo naredili prvi korak pri vzpostavitvi delovnega okvira sodelovanja z Indijo v prihodnje. Ob protokolu, ki sta ga slovenska in indijska stran podpisali po zaključku sestanka mešane komisije v torek, pa smo z drugimi obiski pri zbornicah, združenjih, ministrstvih in razvojnih centrih uspeli narediti tudi naslednji korak pri bolj izvedbenem sodelovanju slovenskega gospodarstva in raziskovalno-razvojnih ustanov z Indijo.

 

Skladno z zunanjetrgovinsko strategijo in cilji razvoja Slovenije je Indija eden izmed šestih ključnih ali strateških geografskih trgov, poleg Azerbajdžana, Kazahstana, Kitajske, Rusije in Turčije. Od vseh trgov je največji po številu prebivalcev in najverjetneje tudi po raznolikosti. Indijo sestavlja 28 držav in poleg angleškega jezika imajo 14 oziroma 15, po drugih virih pa 22 drugih uradnih jezikov. Kot zanimivost pa, da sanskrt, ki je tudi eden od izvirnih jezikov Indije, premore tudi dvojino. Navkljub stalni nekaj odstotni letni rasti obsega medsebojne menjave pa le-ta v 2012 ni presegla 300mio €. Zato je pomemben cilj sodelovanja z Indijo, da se menjava med državama pomembno poveča in s tem Indija zares zasede v naslednjih letih mesto pomembnega zunanjetrgovinskega partnerja Slovenije. Na ta način bo Slovenija dosegla tudi večjo gospodarsko samostojnost in manjšo odvisnost od zasičenega evropskega gospodarstva.

 

Cilji obiska


Glavni cilj obiska kompetenčnega centra OpComm v Indiji je bil vzpostaviti sodelovanje na nivoju podobnih organizacij kot sta tehnološka mreža ICT in kompetenčni center OpComm ter promovirati slovensko hi-tech in izvozno naravnano gospodarstvo in najodličnejše raziskovalno-razvojne kapacitete. Po drugi strani pa tudi že preveriti komplementarnost vsebin in ugotoviti poslovne priložnosti bolj konkretnega sodelovanja. V razgovorih se je pokazalo, da imajo velik interes in so ciljno usmerjeni k sodelovanju predvsem na področjih, ki slišijo na prenos tehnologij, komercializacija tehnologij in inovacije. Pri tem pa v Indiji inovacije pojmujejo zelo jasno in manj v povezavi z (običajno dragimi in dolgotrajnimi) raziskavami, kot to počnemo v Evropi ali Sloveniji. Gre za »frugal« inovacije ali ko je »delati z manj« inovacija.

 

Zakaj smo za Indijce zanimivi in kje so priložnosti?


Slovenijo vidijo Indijci kot srčiko hi-tech industrije na nekaterih pomembnih, čeprav nišnih področjih in jim veliko pomeni znamka »EU high-tech inside«. Kot člani EU smo tu prepoznani tudi Slovenci, kar dokazujejo nekatera podjetja, ki so na indijskem trgu že prisotna. Z njihovo pomočjo in sodelovanjem ter na osnovi novega protokola med državama se lahko pričnejo odpirati in izkoriščati nove priložnosti. Tisto, kar pogrešata ob stran, je prehod od besed k dejanjem. Zato smo na sestankih z indijskimi sogovorniki bili konkretni in se dogovorili za mnoge konkretne korake, ki bodo izvedeni do konca leta in v 2014.

Connect via Linkedin Follow us on Facebook