KC Opcomm se predstavi EIT KIC ICTLabs v Budimpešti

Objavljeno v Torek, 23. April 2013

Na povabilo direktorja EIT KIC ICT Labs smo 22.4.2013 predstavili kompetenčni center v Budimpešti.

 

Z EIT KIC ICTLabs KC Opcomm in Tehnološka mreća ICT odlično sodelujeta. Njihov glavni direktor je že obiskal Slovenijo in tudi KC Opcomm ter se pogovarjal na temo možnega sodelovanja. Bil pa je tudi uvodničar na lansekm dogodku Living bits and things 2012 na Bledu, ki ga je organizirala Tehnološka mreža ICT. Na njegovo priporočilo smo se povezali z KIC ICTLabs v Budimpešti, ki pokriva regijo in je pridruženo vozlišče.


Čeprav se je ICTLabs vozlišča izbralo že 2008, se z operacijo ni začelo takoj. Pokazalo se je, da so še vedno v fazi razvoja in da poslovni del šele nastaja in počasi sledi nekoliko bolje urejeni in vzpostavljeni akademski vlogi centra. Ključnega pomena in glavna možna povezava je njihova koordinacijska vloga v EU na področju "Outreach" programa.

Center v Budimpešti je postavljen ob Donavi v dobro zastavljen znanstveni/tehnološki park. Okoli ima velika podjetja s katerimi predvsem sodleuje pri skupnih razvojnih projektih (klasika). Žal pa so to večinoma tuja (globalna) podjetja, ki imajo s tem očitno interes pridobivanja najboljših kadrov. Prisotnost tujih velikih podjetij je logčna tudi zato, ker se EIT KIC financirajo iz javnih sredstev (EU) zgolj 20-25%, vse ostalo je zasebni kapital in s tem tudi moč upravljanja in vodenja ostane pri »velikih« oziroma glavnih investitorjih. To je morda nekoliko manj “prijazna” platt KIC zgodbe … Manj ali skoraj nič ni čutiti povezanosti z lokalno ali regijsko »domačo« industrijo. Naštetih je bilo zgolj za peščico domačih podjetij, ki se posredno ali neposredno vključujejo v delovanje KIC v Budimpešti.


Center že ponuja mednarodne podiplomske programe, kjer pa je vpis slab. So pa dobro zastavljeni, ker študente seli po Evropi ter vključuje poleg znanstvenih in tehnoloških predavanj tudi izobraževanje v podjetništvu.

Če povzamem so EIT gotovo v domeni JRO in znanstveno izobraževalnega sektorja v povezavi z industrijo. Vozlišče v Budimpešti je za sedaj še zgolj pridruženo. Za kakršno koli resno odločitev ali Slovenija v EIT gre ali ne, je potrebno zadevo urediti nesporno z vrha navzdol (ker bo moralo ministrstvo to podpreti). Nove širitve KIC se obetajo v 2014 in v 2018 na šestih dodatnih področjih.
.

Connect via Linkedin Follow us on Facebook