Dobra praksa

Vzpostavili smo tri ključne strateške procese s katerimi podpiramo in dopolnjujemo uspešno delovanje kompetenčnega centra, njegov razvoj in rast. Ti trije procesi so: inovacijsko okolje, prenos tehnologij ter inkubator za mlade talente.


Inovacijsko okolje

istock_000011901198xsmalltemelji na principih odprtih inovacij ter posebej oblikovanem inovacijskem procesu, ki smo ga zasnovali in vzpostavili ob sodelovanju s podjetjem Inoverzum. Vključuje tudi najboljše primere iz mreže evropskih živih laboratorijev (ENoLL) ter uporablja virtualni inovacijski prostor za deljenje in izmenjavo idej, ki je podprto z orodjem The Flowr. To je napredno orodje za družabno omrežje s katerim v kompetenčnem centru presegamo povezovanje, ki ga omogočajo standardna orodja, kot so elektronska pošta, telefon in sestanki.

Vse to nam omogoča, da imamo boljši pregled nad novimi idejami in tehnologijami, ki jih lahko bolj enostavno in hitreje vključimo v druge procese v komeptenčnem centru in podjetja v svoje izdelke in storitve za trg. V inovacijskem okolju štejejo zaupanje, vrednost in izvedba dogovorov. Zato smo medsebojne odnose uredili tudi s formalnim sporazumom o upravljanju z intelektualno lastnino in pravicami iz naslova intelektualne lastnine.

Inovacijsko okolje v kompetenčnem centru sestavljamo partnerji, ki posredno vključujemo vanj tudi druge kompetenečne centre in centre odličnosti ter mnoge druge svetovne projekte in posameznike.

Prenos tehnologij

istock_000010999426xsmallje pomemben proces, ki dodano vrednost v obliki sredstev in znanja prenaša v podjetja in na trg. Z vzpostavitvijo inovacijskega portfelja smo poskrbeli za učinkovito upravljanje in predvsem rabo novo nastalih in nastajajočih tehnologij, znanja in postopkov, ki so plod skupnih raziskav in razvoja partnerjev v kompetenčnem centru.

Pri tem ne gre pozabiti ključnih elementov prenosa tehnologij, ki so:
• Pregledni formalni dogovori in pogodbe,
• Vnaprej dogovorjeno upravljanje z IL (intelektualno lastnino) vključno z inovacijskim portfeljem,
• Spremljanje tehnoloških trgov, vrednotenje tehnologij in proces komercializacije tehnologij.

Če vas zanima katera od tehnologij, ki jih razvijamo ali podpiramo ali imate morda vprašanja s področja prenosa tehnologij, vas vabimo, da se obrnete na nas preko info@ict-slovenia.net

Inkubator za mlade talente

istock_000002248298xsmallse osredotoča na podporo in razvoj mladih in nadarjenih posameznikov iz srednjih šol, ki se pripravljajo za vstop ali ravno vstopajo na Univerzo, da bi postali izvrstni raziskovalci ali pa podjetniki na področju visokih tehnologij.

Predvsem se usmerjamo na praktične pristope tehnologij Interneta stvari in njihovo uporabo na različnih področjih našega življenja. V sodelovanju z ZOTKS smo razvili program s katerim organizirano izvajamo podporo in upravljanje najboljših in najbolj nadarjenih mladih posameznikov.

Mlade vabimo, da se nam pridružijo neposredno ali pa v okviru aktivnosti, ki jih organizira in izvaja ZOTKS. Vabimo tudi podjetja in organizacije, da odkrijejo, kako lahko pri tem aktivno sodelujejo in pridejo v stik s talenti.

Za vse podrobnejše informacije vas vabimo, da se obrnete na info@ict-slovenia.net.

Connect via Linkedin Follow us on Facebook